Sikkerhet i bolig som egenkapital

Sikkerhet i bolig som egenkapital

Vi hjelper deg med dette

Søk uforpliktende og gratis nå

[MIGRATION] Skjema 1 [Custom intent]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Var du klar over at banker godkjenner sikkerhet i bolig som egenkapital?

I noen tilfeller krever banken at du som lånekunde stiller med en relativt stor pengesum i egenkapital for å kunne få lånet innvilget. Kravet om egenkapital er kjent både i forbindelse med søknad om boliglån, hyttelån og byggelån.

Om man sliter med å skaffe egenkapital, finnes det imidlertid alternativer man kan sjekke ut. I noen tilfeller kan man for eksempel stille med sikkerhet i bolig som egenkapital.

Først og fremst: Hva er egenkapital?

Før vi ser nærmere på sikkerhet i bolig som egenkapital, skal vi forklare litt nærmere hva egenkapital faktisk er. 

Skal man for eksempel søke om boliglån, er bankene forpliktet til å følge utlånsforskriftens krav om at man maksimalt kan låne kunden 85 % av boligens markedsverdi. Det betyr at de resterende 15 % av beløpet må dekkes av kunden selv. Dette beløpet kalles egenkapital.

Se for deg at du ønsker å kjøpe en bolig som koster 4 000 000 kroner, trenger du rundt 600 000 kroner i egenkapital. I tillegg til dette må du betale omkostninger i forbindelse med boligkjøpet, og dette havner på omkring 100 000 kroner (2,5 % av kjøpesummen).

Siden egenkapitalkravet i mange tilfeller er på flere hundretusen kroner, er det mange som forståelig nok sliter med å skaffe nok penger.

Hva menes med sikkerhet i bolig som egenkapital?

Hvis man av ulike grunner ikke klarer å spare opp til egenkapital på BSU-konto eller lignende, kan man vurdere andre muligheter. Blant disse kan vi nevne det å stille med sikkerhet i bolig. Dette kan fungere som et alternativ til oppsparte midler.

Banken har da pant i en bolig, noe som i praksis betyr at banken har rett til å selge boligen med tvang om lånet misligholdes over tid.

Eksempler på sikkerhet i bolig som egenkapital

Er du usikker på om det er aktuelt for deg å stille med sikkerhet i egen aller andres bolig i forbindelse med å dekke et krav om egenkapital?

Vi skal her se nærmere på noen forskjellige eksempler hvor sikkerhet i bolig som egenkapital kan være aktuelt.

Sikkerhet i bolig som egenkapital ved kjøp av hytte

Dersom du skal ta opp et hyttelån, er det maksimalt mulig å låne 75 % av fritidsboligens markedsverdi. Du må med andre ord stille med 25 % i egenkapital, noe som betyr at egenkapitalkravet er enda litt strengere enn hva det er ved boligkjøp.

Koster fritidsboligen 1 000 000 kroner, må du med andre ord ha 250 000 kroner i egenkapital. Om du ikke har pengene oppspart, kan du i mange tilfeller stille med sikkerhet i primærboligen istedenfor – gitt at det er ledig verdi i boligen din.

Boliglån med sikkerhet i bolig som tilhører kausjonist 

Når man skal kjøpe bolig er det som regel behov for et boliglån, og kravet til egenkapital er som nevnt på 15 %. Mange sliter med å skaffe nok penger til å realisere boligdrømmen nettopp fordi egenkapitalkravet er så vanskelig å nå.

Om man er så heldig å kjenne noen som er villige til å stille som kausjonist, kan dette være et alternativ til oppspart egenkapital. Kort forklart vil kausjonisten da la banken ta pant i en del av boligen sin, tilsvarende beløpet på egenkapitalen.

Veldig mange unge får hjelp av foreldrene sine når de skal kjøpe sin første bolig, noe som betyr at det å stille som kausjonist er forholdsvis vanlig. 

Husk likevel på at hvis du som låntaker skulle misligholde boliglånet, kan kausjonisten risikere å få boligen sin tvangssolgt.

Lån med sikkerhet i bolig som egenkapital når du skal bygge hus

Planlegger du å bygge bolig, og har behov for et lån i den forbindelse? Dersom du

gjennom en nyere e-takst kan dokumentere at boligen er verdt en viss sum overfor banken, kan banken i mange tilfeller godta dette som sikkerhet. 

Du kan da slippe å måtte spare opp en egenandel for å få lån til byggeprosjektet, noe som kan være praktisk.

Hvem kan benytte sikkerhet i bolig som egenkapital?

For at du skal kunne få lån er det vanligvis flere krav som må oppfylles. Først og fremst må du oppfylle generelle krav til alder, inntekt og gjeld. Norske banker krever f.eks. at låntaker skal tåle en renteøkning på 5 %, og at total gjeld må være på mindre enn 5 x inntekt. 

Når du skal søke om lån med sikkerhet, er det som regel også krav om egenkapital. Om du ikke har oppsparte midler og ønsker å benytte sikkerhet i boligen som egenkapital, forutsetter dette at du (eller en kausjonist) har en bolig med ledig verdi.

Med ledig verdi mener vi at boligens markedsverdi er høyere enn eventuell gjeld på boligen. Har man eid en bolig i mange år, betalt ned på boliglånet eller opplevd en verdiøkning, finnes det ofte gode muligheter for å dekke egenkapitalkravet med sikkerhet i boligen.

Hvordan få sikkerhet i boligen som en erstatning for egenkapital?

Dersom du ønsker å bruke sikkerhet i bolig som egenkapital, er det først og fremst nødvendig å innhente dokumentasjon på boligens verdi. Dette kan du gjøre ved å kontakte et eiendomsmeglerfirma.

Det å skaffe e-takst (verdivurdering) som viser boligens antatte markedsverdi koster som regel noen tusenlapper. Husk at banken ofte krever at e-taksten er under 6 måneder gammel. Grunnen til dette er at boliger kan ha svingende verdi på markedet.

Deretter kan du kontakte den aktuelle banken du ønsker å søke om lån hos, og legge frem e-taksten. Banken vil vurdere lånesøknaden din, og gi deg et eventuelt lånetilbud hvis du oppfyller alle krav til å få lån.

  1. Innhent e-takst fra eiendomsmegler
  2. Søk om lån og legg ved e-takst
  3. La banken behandle lånesøknaden
  4. Signer en eventuell låneavtale

Hvilke banker godtar sikkerhet i bolig som egenkapital? 

Det finnes mange banker i Norge som kan godta sikkerhet i bolig som en erstatning for egenkapital når du søker om lån. Dette er noe du vil kunne søke om hos de fleste tradisjonelle banker, men også hos diverse nisjebanker.

Du vil sannsynligvis kunne søke om denne type lån hos både DnB, Sparebanken og de fleste andre banker. 

Finnes det lån uten krav om egenkapital?

Ja, det finnes mange muligheter for å søke om lån uten at det er behov for egenkapital. Kravet om egenandel stilles først og fremst når man søker om boliglån, fritidsboliglån eller lignende.

Om du for eksempel søker om et lån uten sikkerhet, er det ikke krav om noen egenkapital. Eksempler på lån hvor egenkapital ikke er nødvendig, er forbrukslån. Dette kan være en aktuell låneform om du hverken har egenkapital eller kan stille med sikkerhet i bolig.

Hvordan søke om lån med sikkerhet i bolig?

Siden det finnes mange banker å velge mellom når du skal søke om lån med sikkerhet i bolig som egenkapital, kan det være lurt å sende inn en felles lånesøknad til flere av aktørene. 

Da blir det enklere for deg å sammenligne eventuelle lånetilbud, slik at du kan ende opp med et mest mulig gunstig lån. 

Gjennom en sammenligningsside eller låneportal kan du søke hos mange banker, og du trenger ikke å fylle ut flere titalls lånesøknader. Da trenger du kun å plotte inn opplysningene dine i ett søknadsskjema, og deretter vil søknaden sendes ut til flere banker.

Husk at du kan bli bedt om å sende inn tilleggsdokumenter når de ulike bankene skal behandle søknaden din. Dette er særlig aktuelt om du skal søke om å ha sikkerhet i bolig som egenkapital. 

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)