Byggelån

Byggelån – lån til å bygge bolig

Vi hjelper deg med dette

Søk gratis og uforpliktende om byggelån

[ACTUAL] Skjema 1 [Custom intent]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Går du med en drøm om å bygge egen bolig? Nå kan vi også hjelpe deg som ønsker å søke byggelån.

Byggelån vs. Boliglån

Hus og hjem er noe folk flest har forskjellige holdninger til. Noen har vokst opp i en eid bolig,
Hus og hjem er noe folk flest har forskjellige holdninger til. Noen har vokst opp i en eid bolig, mens andre har vokst opp i en leid bolig.

Organiseringen rundt bosted kan påvirke hvilke mål og drømmer man får senere i livet. Noen ønsker å kjøpe eller bygge sin egen bolig, mens andre synes det er helt greit å bare leie.

Det å kjøpe eller bygge bolig er både en stor avgjørelse og en viktig investering. Men det er langt ifra billig, og derfor er det vanlig å be om hjelp til å finansiere et slikt prosjekt. Finansieringshjelp kan du få hos oss, både for boligkjøp, bygging og renovering.

Forskjellige banker tilbyr ulike låneprodukter. Det finnes med andre ord forskjellige typer lån, og noen av dem er byggelån og boliglån. Dette er de to vanligste låntypene for finansiering av bolig, men det kommer an på hvordan du ønsker å realisere drømmen.

Slik fungerer et byggelån

Enten du skal bygge din egen bolig eller renovere et gammelt hus som du har kjøpt, så vil det være svært vanskelig å sette opp et budsjett og holde seg til det. Til tross for at man planlegger godt, så kan det dukke opp ting som man umulig kunne sett for seg.

Derfor er det praktisk at man kan ta opp et byggelån i stedet for et boliglån. Et byggelån er nemlig en løpende låntype. I forbindelse med et boliglån så får du et visst budsjett av banken og så må du holde innenfor denne rammen, men slik fungerer det ikke med et byggelån.

Byggelånet er et midlertidig lån som går til å dekke kostnadene som dukker opp underveis i byggeprosessen. Men når det er sagt, så betyr ikke det at du kan låne og bruke så mye du bare vil og orker. Den aktuelle banken gir låntaker vanligvis en spesifikk låneramme.

Mens et ordinært boliglån tar utgangspunkt i låntakers betalingsevne, egenkapital og mulighet til å stille med sikkerhet, så baserer banken byggelånet på andre faktorer.

Få et uforpliktende tilbud på lån

Finn ut hvor mye byggelånet det vil koste

Ved et ordinært boliglån er låntaker av å kunne dekke 15 % av lånet selv (vanligvis omtalt som egenkapital), men dette kriteriet vektlegges ikke i like stor grad på et byggelån. Her regnes prisen låntaker skal betale ut med utgangspunkt i andre faktorer:

Etableringsgebyr – et engangsbeløp du betaler for at den aktuelle banken skal godkjenne lånesøknaden din og opprette et lån i ditt navn. Størrelsen på dette gebyret vil variere med utgangspunkt i hvilken bank du velger å ta opp lån hos.

Nominell rente – rentesatsen på lånet, altså summen du skal betale før etableringsgebyr og andre gebyrer legges til det månedlige avdraget.

Provisjon av lånerammen – en viss prosent som du må betale for lånet. Organiseringen rundt dette vil variere da forskjellige banker opererer med ulike vilkår. Hos noen må du betale provisjon hver måned, mens hvert kvartal hos andre.

Dokumentasjon – et svært viktig punkt i forbindelse med et byggelån. Dette skal gi banken en pekepinn på hva du tenker, og hvor stor risiko de eventuelt tar ved å innvilge et slikt lån.

Selv om egenkapital ikke avgjør hvor vidt du får lån i like stor grad som det gjør på et ordinært boliglån, så betyr ikke det at du slipper unna dette kriteriet. Låntaker må fremdeles ha egenkapital, og da helst 15 %, men forskjellige banker tar utgangspunkt i ulike faktorer.

Byggelån har både fordeler og ulemper

Byggelån er et lån med både fordeler og ulemper, og det er viktig å ha oversikt over begge deler før du inngår en avtale om denne typen lån.

Fordeler byggelån
Siden dette er en form for rammelån så har du som låntaker et fastsatt beløp å forholde deg til. Dermed er det mindre sannsynlighet for at du mister kontrollen over forbruket ditt, som fort kan skje med for eksempel et forbrukslån.

I noen tilfeller er det også slik at det er banken som står for betalingen av kostnadene ved byggeprosjektet ditt. Det vil si at pengene ikke overføres til din konto, men i stedet rapporterer utgiftene inn til banken som tar seg av det. Dette er dessuten svært lettvint.

En annen fordel med denne låntypen, er at låntaker kun betaler renter i byggeperioden. Selve nedbetalingsprosessen starter med andre ord ikke før etter at den aktuelle boligen er bygget og det foreligger en ferdigattest fra kommunen.

Ulemper byggelån
Et byggelån vil imidlertid være mest gunstig for kortvarige byggeprosjekter, siden dette er en type lån som kjennetegnes av høye rentekostnader. På den måten har denne låntypen mye mer til felles med et forbrukslån enn med et ordinært boliglån.

Det betyr imidlertid ikke at et byggelån ikke vil være gunstig for deg og ditt byggeprosjekt. Dette er en avgjørelse som bør tas med utgangspunkt i en helhetsvurdering, og siden byggelånet omgjøres til et ordinært boliglån etterpå, så kan det være det rette likevel.

Få et uforpliktende tilbud på lån

Dette skjer når byggeprosessen er ferdig

Om du har engasjert et byggefirma til å gjøre jobben for deg, så er byggeprosessen ferdig først når det foreligger en ferdigattest. Ferdigattesten er en formell bekreftelse på at byggeprosessen er ferdig, og det er kommunen boligen tilhører som utsteder denne.

Som låntaker er du avhengig av denne attesten for å ferdigstille låneavtalen din. Underveis i byggeprosessen så betaler du bare renter (og et byggelån kjennetegnes jo av høye renter), og etter at byggingen er over, så blir byggelånet omgjort til et ordinært boliglån.

Det er med andre ord kun under selve byggeprosessen at du må betale høye rentekostnader. Når byggingen er ferdig og boligen står klar, så vil vilkårene for lånet ditt endre seg slik at det ligner mer på et hvilket som helst boliglån.

Derfor er byggelån gunstig

Til tross for et par ulemper, så er et byggelån er svært gunstig alternativ fordi det gir deg litt større frihet og bedre oversikt i forbindelse med byggeprosessen.

Dette er prosessen

Kontakt

Be om å bli oppringt eller send oss et søknadsskjema så får du kontakt med en personlig kundeveileder. Her får du manuell behandling av din sak og dine muligheter blir presentert.

Søknad

Vi utformer en søknad for å presentere din sak på best mulig måte og innhenter samtidig relevant dokumentasjon.

Tilbud

Når bankene har et tilbud klart videreformidler vi tilbudet til deg. Tilbudet godkjennes deretter trygt og enkelt av deg med BankID.

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)