fbpx

Stoppe utleggsforretning og utleggstrekk

Utleggsforretning og utleggstrekk gjøres av kreditorene når du skylder penger som er gått til inkasso og kravet ikke har blitt betalt til tiden. Få gratis hjelp med utleggsforretning og utleggstrekk!

utleggsforretning, utleggsforretning og utleggspant

Vil du at vi skal ringe deg?

  Alt om utleggsforretning, påleggstrekk og utleggstrekk

  Dersom man har ubetalte krav fra kreditorer, kan man ende opp med utleggstrekk eller utleggspant, eventuelt begge deler. Dette kan være en utfordrende situasjon som oppleves vanskelig både økonomisk og personlig.


  Vi skal her forklare deg hva utleggsforretning er, og i tillegg se nærmere på hvordan du kan stanse det. Zen Finans tilbyr gratis hjelp til deg som har utleggsforretning!

  Hva er utleggsforretning?

  Ifølge Statens Innkrevingssentral er utleggsforretning en prosess der det avgjøres om skyldner skal betale utestående krav med utleggspant, utleggstrekk eller en kombinasjon av disse. 

  Dersom du mottar et varsel om utleggsforretning, innebærer dette at parten du skylder penger har sendt kravet videre til namsmannen. Sistnevnte vil behandle saken og avgjøre om kravet er gyldig.

  Kreditoren skal ha et gyldig grunnlag for å kunne kreve utleggstrekk eller -pant. Dette omtales gjerne som tvangsgrunnlag, og du kan finne informasjon om dette i en eventuell utleggsbegjæring du har mottatt i forkant. 

  Et eksempel på tvangsgrunnlag er en ubetalt faktura. Betaler du ikke pengene du skylder, kan altså kreditoren drive pengene inn med tvang gjennom namsmannen.

  Utleggstrekk eller påleggstrekk i lønn

  Utleggstrekk – også kjent som påleggstrekk eller lønnstrekk – kan defineres som trekk direkte fra trygd eller lønn. Påleggstrekk i lønn eller trygd innebærer at arbeidsgiver eller NAV hver måned vil trekke et spesifikt beløp fra lønnsutbetalingen din.

  Pengene vil deretter gå til kreditoren du skylder penger. Om det blir bestemt at du skal ha utleggstrekk, vil du altså tvinges til å betale ned på kravet du skylder kreditoren. 

  Utleggstrekk iverksettes som regel av namsmannen, men det kan også skje at prosessen igangsettes via lensmannen, Statens Innkrevingssentral eller kemneren.

  Utleggspant – tvangssalg av eiendeler 

  Ved utleggspant vil det tas pant i skyldners formuesgoder, noe som kan være alt fra bankkonti til fast eiendom eller aksjer. Det kan da bli bestemt at de aktuelle eiendelene dine som er pantsatt skal tvangsselges.

  Pengene som tjenes inn på tvangssalg vil da gå direkte til kreditoren du skylder penger. Noen ganger kombineres utleggstrekk med utleggspant, men tvangssalg kan også være en løsning alene.

  Trenger du hjelp med å stoppe en utleggsforretning? Uansett om du har utleggstrekk eller utleggspant, så kan vi i Zen Finans hjelpe deg!

  Slik er prosessen rundt utleggsforretning

  For at utleggsforretning med påfølgende utleggstrekk eller utleggspant skal kunne gjennomføres, må du først ha mislighold gjelden din over en lengre periode. Du vil ha mottatt purringer og eventuelle inkassovarsler.

  Kreditoren kan deretter ta kontakt med namsmannen dersom du fortsatt ikke betaler det utestående kravet. Under utleggsforretning vil namsmannen avgjøre om det er grunnlag for utleggstrekk eller tvangssalg av eiendeler.

  Du får et varsel to uker før tiltakene blir iverksatt. I denne perioden kan du potensielt stanse prosessen om du betaler kravet.

  Hvor mye kan kreves i påleggstrekk?

  Under en utleggsforretning vil det tas hensyn til at skyldner skal sitte igjen med nok penger til nødvendig livsopphold. Livsopphold kan betegnes som det beløpet du skal sitte igjen med etter at utgifter til bolig er dekket.

  Det er Barne- og likestillingsdepartementet som har fastsatt hvor mye man skal ha til livsopphold. Har man barn eller ektefelle/samboer som forsørges, får man beholde et noe høyere beløp av lønnen/trygden.

  Utleggsforretning ved lav inntekt eller manglende eiendeler

  Ikke alle har eiendeler av verdi, som hus, bil eller dyre smykker. Det kan også hende at man har såpass lav lønn at den kun dekker det aller mest nødvendige. I slike tilfeller vil ikke utleggstrekk eller -pant iverksettes. 

  Merk deg imidlertid at kreditorene vil følge med på situasjonen din. Dersom du plutselig får høyere inntekt eller nye eiendeler, er det sannsynlig at det tas pant likevel.

  Hvor lenge varer utleggstrekk?

  Varigheten på utleggstrekk kan variere veldig. Som regel vil påleggstrekk i lønn vare helt til kravet er innbetalt til kreditor i sin helhet. Hvor lang tid dette tar, vil kunne avhenge av både størrelsen på gjelden og hvor mye du får utbetalt i lønn.

  Utleggstrekk kan vare i alt fra et par måneder til flere år. Dette er veldig individuelt. Du kan dessuten stoppe utleggstrekk raskere enn planlagt dersom du betaler ned kravet frivillig (om du skulle ha mulighet til det).

  Kan jeg be om at utleggstrekk endres?

  Når du får varselet om utleggsforretning vil du kunne se hvor mye det planlegges å trekke fra lønnen din hver måned. Du har mulighet til å klage dersom du mener at beløpet er for stort.


  Ved endringer i den økonomiske situasjonen din kan du også be om justeringer i utleggstrekk. Dette kan for eksempel være aktuelt for deg som plutselig går ned i lønn, gjennomgår et samlivsbrudd eller lignende.

  Du kan søke om endringer i påleggstrekk direkte til namsmannen, eller andre som har iverksatt utleggsforretningen. Det finnes digitale søknadsskjemaer som kan benyttes til dette formålet.

  Hvordan stanse utleggstrekk?

  Dersom det gjennom utleggsforretning varsles om at du vil få utleggstrekk eller utleggspant, kan dette stoppes om du betaler kravet du skylder kreditoren(e). Du må med andre ord skaffe penger du kanskje ikke har, noe som kan være en utfordring.

  Zen Finans hjelper deg med å finne løsninger. Har du kanskje noen dyre smålån som du sliter med å betale ned? Vi kan blant annet hjelpe deg med refinansiering av disse, noe som betyr at lånene betales ned. Du kan da sitte igjen med et nytt og mer gunstig lån med lavere rente.

  Du kan også stanse utleggstrekk eller -pant dersom du kan selge unna noen gjenstander du ikke lenger har bruk for. Kanskje du har en gammel mobiltelefon, spillkonsoll, gressklipper, moped eller lignende?

  Man kan også stoppe utleggstrekk ved å gjøre større ofringer. Det å selge bilen eller lignende sitter kanskje langt inne for mange, men du kan da potensielt tjene inn et større pengebeløp som kan dekke utestående krav. Da kan du kanskje slippe en lengre periode med lønnstrekk.

  Refinansiere med betalingsanmerkning?

  Mange havner i en situasjon der utleggstrekk blir nødvendig, fordi de sliter med å betale ned lån hos ulike kreditorer. Det er gjerne snakk om lån uten sikkerhet, og disse kan ha veldig høye renter.

  Zen Finans kan hjelpe deg med refinansiering, også dersom du har betalingsanmerkninger. Kan du stille med sikkerhet i bolig, er dette ofte en mulighet – gitt at det er fri verdi i boligen.

  Hvordan kan jeg unngå utleggsforretning med påleggstrekk eller utleggspant?

  Det er i mange tilfeller mulig å unngå at utleggsforretning med påfølgende tvangssalg eller påleggstrekk i det hele tatt gjennomføres. Det viktigste du kan gjøre, er å være raskt ute med å ta kontroll over økonomien dersom du sliter.

  Merker du for eksempel at det er vanskelig å betale ned på dyre smålån, kan refinansiering i mange tilfeller løse problemene før de eskalerer. 

  Det er også lurt å unngå at du låner mer penger enn du greier å betjene, og at du ikke kjøper produkter og tjenester du ikke har råd til. Det kan være lett å falle for fristelser, men det er viktig at forbruket gjenspeiler inntekten.

  Søk gjerne om gratis hjelp hos Zen Finans dersom du trenger råd. Vi kan gi deg hjelpen du trenger, helt uforpliktende.

  Oppsummering: Utleggsforretning, utleggspant og påleggstrekk

  Utleggsforretning er en prosess som går ut på at namsmannen beslutter hvorvidt det er behov for utleggspant eller påleggstrekk for at en kreditor skal få pengene du skylder. Har du misligholdt gjeld eller fakturaer, kan påleggstrekk eller tvangssalg av eiendeler realiseres.

  Ved påleggstrekk vil en del av lønnen din trekkes av arbeidsgiveren din før den betales ut, og dermed gå til nedbetaling av gjeld hos kreditor. Du sitter igjen med penger til livsopphold, men den økonomiske situasjonen blir som regel trang.

  Utleggspant innebærer at eiendeler eller fast eiendom pantsettes og tvangsselges for å inndrive pengene du skylder, og kan være minst like belastende. 

  Få gratis hjelp hos Zen Finans

  Det finnes ofte løsninger på økonomiske problemer, og du kan i mange tilfeller forhindre at utleggsforretning finner sted i det hele tatt. Du kan også stoppe utleggstrekk ved å betale kravet, for eksempel gjennom refinansiering.

  Zen Finans hjelper deg med å finne en løsning som kan komme deg til nytte. Kontakt oss i dag for gratis hjelp!

  Vil du at vi skal ringe deg?

   Få rask og god hjelp

   Kontakt oss for uforpliktende og kostnadsfri samtale

   Søknad

   Be om å bli oppringt eller send oss en lånesøknad så vil en av våre flinke kundeveiledere ta kontakt med deg. Søknaden blir gjennomgått og deretter sendt til våre bankpartnere.

   Søke lån med betalingsanmerkning og inkasso

   Tilbud

   Vi snakker med bankene og presenterer forslag og ulike tilbud til deg. Sammen med deg finner vi løsningen og banken som er mest skreddersydd til dine økonomiske behov.

   Tilbud på å refinansiere boliglån

   En ny start

   Tilbudet godkjennes trygt og enkelt av deg med BankID. Banken vil innfri eventuelle krav og andre praktiske gjøremål. Din jobb blir å vedlikeholde en god personlig økonomi.

   Hvorfor velge oss

   Hvorfor velge oss?

   Zen Finans ble opprettet i 2018 med en visjon om å hjelpe privatpersoner til en bedre økonomi og likviditet.

   Vi bistår privatpersoner som har fått avslag fra deres nåværende bank eller andre bankinstitusjoner. Vi hjelper også privatpersoner som ønsker å søke sitt første boliglån eller som ønsker et boliglån med bedre betingelser.

   I en hektisk hverdag er det lett å miste kontroll over egen økonomi. Du kan være trygg på at vi vil gi deg den beste servicen på markedet. Vi tilbyr en enkel, lønnsom og trygg prosess for å hjelpe deg med dine utfordringer.

   Fantastiske tilbakemeldinger fra våre kunder på Trustpilot

   Prosessen vår er helt gratis

   Søknaden er helt uforpliktende

   Bedre oversikt med ett lån og én faktura

   Profesjonell og personlig veiledning av en fast saksbehandler

   Vi fremmer din unike situasjon på den beste måten til våre samarbeidspartnere

   Lån og refinansiering selv om du har inkasso og betalingsanmerkninger

   Oppfyll boligdrømmen med varierende inntekt

   Lånetilbudet er gyldig i 30 dager

   Vil du at vi skal ringe deg?

    Få gratis hjelp idag

    Vi hjelper deg i møte med banken – uforpliktende og kostnadsfritt

    Ring oss på - 400 01 956

    Kontakt oss for uforpliktende og kostnadsfri samtale