fbpx

Vi stopper tvangssalg av din bolig

Har du mottatt brev med begjæring om tvangssalg? Vi har hjulpet mange med å stoppe tvangssalg av bolig. Vi kjenner prosessene og hjelper deg ut helt kostnadsfritt.

Søk nå Stopp tvangssalg
Stoppe tvangssalg av bolig

Bli oppringt av en kundeveileder

  Det finnes en vei utenom tvangssalg

  Tvangssalg av bolig kan oppstå dersom du ikke har betalt regninger som har havnet hos inkassoselskaper eller avdrag på boliglån, som er pantesikret i huset. Det trenger jo ikke nødvendigvis være tilfellet at man ikke har inntekt til å dekke kostnadene ved et lån, men heller at det har dukket opp uforutsette kostnader som sykdom i familie, ulykker, uhell osv.

  For at en bolig skal bli begjært til tvangssalg er det som regel en lengre prosess før en eventuell kreditor begjærer tvangssalget. Som regel starter prosessen med ubetalte krav som havner hos et inkassoselskap. Dette kan for eksempel være at boliglånet som er sikret med pant i boligen misligholdes. Når kravet havner hos et inkassoselskap vil man få varsler i form av brev, der det fremgår at det vurderes rettslige skritt for at inkassoselskapet skal få betalt det utestående kravet. Er det uenighet om kravet, eller inkassoselskapet ikke får dekket utestående krav blir det sendt en forespørsel til tingretten om begjæring av tvangssalg. Finner tingretten grunnlag for å begjære et tvangssalg så vil de sende et brev til skyldner om at det er begjært tvangssalg av boligen. Tingretten vil i tillegg oppnevne en megler som skal bistå i salget av objektet.

  For mange oppleves tvangssalg av bolig som veldig stressende, og man ønsker naturligvis å unngå at dette skjer. Samtidig er temaet litt “tabubelagt”, slik at det ikke alltid er så enkelt å søke hjelp hos foreldre, søsken eller venner.

  Det er derfor vi er her for å hjelpe deg. Vi ønsker å hjelpe alle som har kommet i en vanskelig situasjon og som har kommet i en situasjon hvor det er vedtatt begjæring om tvangssalg av bolig. Vi ønsker å være enkle å prate med og hjelpe deg med å unngå tvangssalg av bolig gjennom vår ekspertise og solide bankpartnere.

  Søk hjelp med tvangssalg med knappen under, så skal vi hjelpe deg med å få gjennom din sak hos banken og redde deg ut av situasjonen.

  Søk nå
  https://zenfinans.no/wp-content/uploads/2019/08/undraw_wallet_aym5.svg
  https://zenfinans.no/wp-content/uploads/2019/08/undraw_for_sale_viax.svg

  Vi kan hjelpe deg med å stoppe tvangssalg av din bolig!

  Et ufrivillig tvangsssalg av bolig vil som oftest gi en lavere pris for boligen, enn om denne skulle blitt solgt frivillig på det åpne markedet. Årsaken til dette er at kjøper som regel ikke har de samme rettighetene som ved et eventuelt frivillig salg.
 Eksempelvis så er kjøperens rett til å klage over mangler og feil ved boligen sterkt innskrenket. Det gis heller ingen anledning for kjøper å tegne eierskifteforsikring. Disse risikomomentene vil føre til at det er færre kjøpere, og de kjøperne som er interessert vil ofte gi bud langt under markedspris for å sikre seg mot uforutsette feil og mangler.

  Man kan regne med mellom 15-20 prosent lavere pris på boligen ved et tvangssalg, enn om boligen skulle blitt solgt frivillig og begge parter er sikret mot eventuelle tvister i etterkant.
 Det vil alltid lønne seg å selge boligen frivillig fremfor et tvangssalg av en bolig. Derfor er det viktig å søke hjelp så fort som mulig, slik at man eventuelt kan få hjelp med hensikt om å kunne selge boligen frivillig i ettertid.

  Vi bistår alle som har fått avslag fra deres nåværende bank eller sliter med tvangssalg av bolig.

  Ved å refinansiere gammel gjeld inn i et boliglån får man ofte en bedre og sunnere økonomi, og for de som er i den situasjonen kan du også potensielt slippe tvangssalg av bolig. Mange tradisjonelle banker sier nei til refinansiering dersom man har inkasso eller annen utestående gjeld.

  Vi tar aldri betalt av kunden, det er helt uforpliktende å få hjelp fra oss. Med den lange erfaringen vi har fra privatmarkedet vil vi alltid yte den beste servicen du som kunde fortjener. Alle våre tjenester er helt gratis for deg da vi honoreres av bankene vi samarbeider med. Søk under om du opplever tvangssalg av bolig.

  Søk nå

  Der andre banker gir opp og sier nei begynner vi jobben og sier ja!

  Ved å sende en søknad eller legge igjen kontaktinformasjon hos oss vil en av våre personlige veiledere ta kontakt. Vi hjelper deg gjennom prosessen og fremmer din sak og situasjon til våre samarbeidspartnere. Gjennom våre beregningsmodeller og kompetanse vil vi kunne se hvilke muligheter vi kan tilby deg. Når nødvendig dokumentasjon er mottatt innhenter vi et skreddersydd tilbud for å hjelpe deg til en ny økonomisk start.

  Vi vet at det kan være både utfordrende og dyrt å ha mange forskjellige kreditorer samtidig, og noen risikerer til og med tvangssalg av bolig. Å miste kontroll over økonomien sin eller få gjeldsproblemer er noe som kan skje de fleste og kan være en svært vanskelig situasjon å komme seg ut av.

  Noen ganger kan det være godt å få råd fra noen med erfaring og oversikt. Ta det første steget i dag ved å ta kontakt med oss for å se om vi kan hjelpe deg til en ny og forbedret økonomisk hverdag.

  Dersom du trenger mer tid for å finne den aktuelle boligen du ønsker og det ikke har oppstått store endringer i den private økonomien, kan dette forlenges med ytterligere 3 måneder.

  Få hjelp med tvangssalg av bolig ved å fylle ut vårt kontaktskjema under

  Søk nå
  https://zenfinans.no/wp-content/uploads/2019/08/undraw_ideas_s70l.svg

  Bli oppringt av en kundeveileder

   Dette er prosessen

   Kontakt oss for uforpliktende og kostnadsfri samtale

   Kontakt

   Be om å bli oppringt eller send oss et søknadsskjema så får du kontakt med en personlig kundeveileder. Her får du manuell behandling av din sak og dine muligheter blir presentert.

   Få gratis hjelp med lån til betalingsanmerkning og inkasso - refinansiere boliglån

   Søknad

   Vi utformer en søknad for å presentere din sak på best mulig måte og innhenter samtidig relevant dokumentasjon.

   Lån til inkasso og betalingsanmerkninger

   Tilbud

   Når bankene har et tilbud klart videreformidler vi tilbudet til deg. Tilbudet godkjennes deretter trygt og enkelt av deg med BankID.

   https://zenfinans.no/wp-content/uploads/2021/04/undraw_Success_factors_re_ce93.svg

   Hvorfor velge oss?

   Zen Finans ble opprettet i 2018 med en visjon om å hjelpe privatpersoner til en bedre økonomi og likviditet.

   Vi bistår privatpersoner som har fått avslag fra deres nåværende bank eller andre bankinstitusjoner.

   I en hektisk hverdag er det lett å miste kontroll over egen økonomi. Du kan være trygg på at vi vil gi deg den beste servicen på markedet. Vi tilbyr en enkel, lønnsom og trygg prosess for å hjelpe deg med dine utfordringer.

   Fantastiske tilbakemeldinger fra våre kunder på Trustpilot
   Prosessen vår er helt gratis
   Søknaden er helt uforpliktende
   Bedre oversikt med ett lån og én faktura
   Profesjonell og personlig veiledning av en fast saksbehandler
   Vi fremmer din unike situasjon på den beste måten til våre samarbeidspartnere
   Lån og refinansiering selv om du har inkasso og betalingsanmerkninger
   Oppfyll boligdrømmen med varierende inntekt
   Lånetilbudet er gyldig i 30 dager

   SØK LÅN MED INKASSO NÅ

   Bli oppringt av en kundeveileder