Samboerkontrakt når den ene eier

Samboerkontrakt når den ene eier

Få bedre lånevilkår enn du har i dag

Søk om et bedre lån

[ACTUAL] Skjema 1 [Custom intent]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Et samlivsbrudd uten samboerkontrakt kan fort bli risikabelt. Som part i et samboerskap har du ikke de samme rettighetene som ved et ekteskap. For å sikre begge parter og unngå at noen går tomhendt fra forholdet, bør det skrives en samboerkontrakt.

I et lengre samboerskap er det viktig at begge parter får muligheten til å bygge en økonomisk trygghet. Hvis en av partene eier, er det ikke rettferdig at den andre parten betaler husleie over lengre tid. Ved et eventuelt brudd ville den ene parten gått tomhendt fra samboerskapet, mens den andre sitter på en bolig med betraktelig nedbetalt gjeld.

Akkurat når den andre parten skal få rett til kjøpe seg inn, vil variere fra forhold til forhold. Det er naturligvis ikke slik at den andre parten skal få kjøpe seg inn med en gang samboerskapet begynner, men en nøyaktig tidsramme kan være lurt å få ned på papir.

Hva må være med i en samboerkontrakt?

Hvem eier hva og hvordan fordeles verdiene ved et eventuelt brudd? Dette er det viktigste å få med i en samboerkontrakt. En samboerkontrakt bør oppdateres en gang i året, men det er ingen formelle krav knyttet til en slik avtale. For å sikre begge parter bør begge skrive under kontrakten og gjerne lag en kopi til en tredjeperson som begge parter stoler på.

I en samboerkontrakt bør dere også sette klare regler for hva som skjer med boet ved et skifte. Skal den ene parten kjøpe den andre ut? Skal det innhentes takst ved eventuelt salg? Det er ikke alltid det er helt klart hvem som ønsker å beholde huset fra starten, så dette er ikke et obligatorisk punkt. Men så snart det er klarhet i dette punktet bør det skrives ned.

Utgifter og felles kontoer

For å sikre rettferdighet, kan det være lurt å se på økonomien fra et kollektiv-perspektiv. Løpende utgifter som strømregning, bredbånd, matvarer og så videre bør fordeles likt. De fleste velger å opprette en felles konto til slike utgifter, hvor hver av partene betaler inn et fast beløp hver måned.

Dersom det er et stort gap i inntekter, kan den felles-betalinger reflektere dette. I så tilfelle bør dette skrives ned i avtalen. Sparing kan også skje hver for dere, og mange velger å ha en felles sparekonto til for eksempel felles ferier eller som en buffer. Skriv ned hvordan de oppsparte midlene skal fordeles ved et brudd.

Få et uforpliktende tilbud på lån

Gjeld og nødvendige utgifter

Har en av partene egen gjeld? I en samboerkontrakt bør hver part skrive ned sin egen gjeld og hvem som er ansvarlig for å betale denne. Hvis partene tar opp et felles lån, er det lurt å skrive ned konkrete punkter for hvordan denne skal nedbetales og fordeles ved et brudd.

I tillegg er det lurt å skrive ned hvordan dere skal ta stilling til nødvendige utgifter som reparasjon. Hvis det skulle forekomme en lekkasje eller et ødelagt vannrør, bør det være klarhet i hvem og hvordan dette skal betales. Her brukes det ofte midler fra en felles bufferkonto.

Hva kan skje uten samboerkontrakt?

Dersom det kun er en av parten som eier boligen, vil den andre i teorien stå igjen uten noen ting ved et eventuelt brudd. Dette kan føles urettferdig ettersom begge parter ofte har delt på felles utgifter og den andre parten gjerne har betalt leie over lengre tid. Parten uten eierskap vil ikke få igjen noe av betalte utgifter.

En samboerkontrakt handler i bunn og grunn om å skrike økonomisk trygghet for begge parter. Målet er at ved et brudd, skal det være klarhet i hvordan verdier fordeles, hva som skjer med felles oppsparte midler, og hvordan en skal ta stilling til boligen. Det er mange som har gått i fellen og mistet eiendeler de har betalt for i felleskap, grunnet manglende samboerkontrakt.

Hvordan lage samboerkontrakt?

I dag har vi ingen konkrete krav eller regler knyttet til samboeravtaler og kontrakter. Likevel bør alle kontrakter inngås skriftlig, og det er smart å involvere en uavhengig tredjepart. Sørg for at alle har en oppdatert kopi av kontrakten.

Husk at revidere punktene i kontrakten dersom forholdene skulle endre seg. Som regel anbefales det å se over kontrakten på nytt en gang i året, og tilføre nye punkter dersom situasjonen har endret seg. Kanskje har dere kjøpt en bil eller tatt opp et lån sammen? Her må det lages en klar exit-strategi.

Det anbefales å involvere en advokat når samboerkontrakten skal skrives. Da unngår dere vanlige feil som uklarhet og ufullstendige punkter. Dersom en advokat er involvert, vil det også være mindre sannsynlig at det oppstår uoverensstemmelser eller uenighet knyttet til punkter i kontrakten.

En samboerkontrakt bør sikre økonomisk trygghet for begge parter, og ta stilling til den nåværende livssituasjonen. Ingen ønsker å stå tomhendt igjen etter et brudd, og med en rettferdig avtale står du sterke stilt. Økonomi bør ikke være et vanskelig tema og ethvert sunt forhold skal tåle en økonomisk diskusjon om fremtiden.

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)