Dette skjer med økonomi ved samlivsbrudd / skilsmisse

Vi hjelper dere gjennom prosessen

Få uforpliktende og gratis økonomisk hjelp

[ACTUAL] Skjema 1 [Custom intent]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Økonomi, samlivsbrudd og skilsmisse

Et samlivsbrudd kan fort føre til økonomisk uføre for de involverte partene. Dette kan imidlertid unngås ved hjelp av noen enkle grep. 

Vi skal nå se nærmere på hvorfor en likestilt økonomi er viktig i et parforhold, og se nærmere på fordelene ved å ha en samboerkontrakt. I tillegg til dette skal vi se nærmere på hvilke økonomiske grep som bør gjøres ved en eventuell skilsmisse.

Ha en likestilt økonomi

Mange samlivsbrudd og skilsmisser skjer nettopp på grunn av uenigheter rundt parets økonomi. For å unngå å havne i denne situasjonen, er det derfor smart å likestille økonomien seg imellom. Dette betyr i praksis at begge parter bidrar til felles utgifter.

Tradisjonelt sett har menn oftere eid hele boligen paret bor i, sammenlignet med kvinner. Økonomiske skjevheter som dette kan føre til at den ene parten kommer dårligere ut av situasjonen ved et brudd. Her er noen tips for å få en mer likestilt økonomi:

  • Del på faste utgifter
  • Kjøp boligen sammen (gjerne fordelt 50/50), og kjøp deg inn i eiendeler som bil
  • Vær like mye hjemme med eventuelle barn (den hjemmeværende parten ender ofte opp med tapt pensjonsopptjening og arbeidsinntekt)

Et par kan med fordel ha en felles konto til felles forbruk. Denne kan benyttes til å dekke felles utgifter som mat, ferie, regninger og lignende.

Ha en samboerkontrakt!

Langt fra alle par gifter seg, og mange ender i stedet opp som samboere. Som samboere blir du og partneren sett på som to individuelle økonomiske personer. Det betyr i praksis at alle eiendeler som tas med inn i forholdet av den ene parten, tilhører denne parten ved brudd.

Par som bor sammen og har felles økonomi, bør derfor avtale seg imellom hvordan eventuelle eiendeler skal fordeles ved et eventuelt brudd. Dette sørger for en mer forutsigbar og ryddig parøkonomi.

Skilsmisse? Dette skjer med økonomien din

Når et ektepar skal skille seg, er det mange ting som skal tas hensyn til rent økonomisk. Det første dere må tenke på, er hvordan bosituasjonen skal håndteres. Skal den som bor med barna beholde boligen, og kjøpe ut den andre?

Andre foretrekker å selge boligen, og deretter splitte summen seg imellom. Deretter kan hver av partene kjøpe seg et nytt sted å bo for disse pengene.

Få et uforpliktende tilbud på lån

Fordeling av eiendeler

Foruten bolig, vil paret som skal skilles ha mange eiendeler som skal fordeles. Dette kan for eksempel være husstandens bil, TV, møbler, hvitevarer og lignende. Dersom paret har felleseie, skal i utgangspunktet alle eiendeler fordeles på to.

Unntaket er dersom paret har særeie. Da har den ene parten full rett på eiendelene som er i særeie. Dette kan for eksempel være arv den ene parten har mottatt, eller gaver.

Uenighet kan oppstå

Ikke alle brudd er av den hyggelige sorten, og mange krangler mye når godene skal fordeles. Dersom dere ikke kommer til enighet, kan det i noen tilfeller være aktuelt å få hjelp av en advokat eller rådgiver.

Vedkommende kan hjelpe å fastslå hvem som har rett på hva, eller få partene til å megle seg fram til en løsning som fungerer tilfredsstillende.

Få bedre privatøkonomi!

Zen Finans hjelper par med å finne felles løsninger som sikrer begge parter en rettferdig del av «kaken». Vårt mål er å bidra til at par og andre kan få en sunn og oversiktlig privatøkonomi. Tjenestene våre koster heller ingenting.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker å få mer informasjon om hvordan sunn parøkonomi kan oppnås. Vi kan også komme med gode råd til deg som er midt i en skilsmisse eller et samlivsbrudd. Få gratis hjelp til hvordan du kan håndtere situasjonen best mulig!

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)