Hva er et startlån? Få hjelpen du trenger inn i boligmarkedet.

Vi hjelper deg med dette

Søk uforpliktende og gratis nå

[ACTUAL] Skjema 1 [Custom intent]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Hva er et startlån?

Et startlån er et lån som gis til personer som sliter med å få lån fra tradisjonelle banker på lånemarkedet. Dette er et gunstig finansieringstilbud for deg som har behov for å kjøpe bolig, eller deg som har behov for refinansiering av dyre lån for å kunne dekke boutgifter.

Det er imidlertid ikke slik at hvem som helst kan få et startlån. Vi skal her se nærmere på denne låneformen, og forklare hvem som kvalifiserer for å få startlån.

Hvem kan få startlån?

Har du over lengre tid forsøkt å få boliglån i ordinære banker, og sliter med å spare opp egenkapital? Da er det mulig å søke om startlån i kommunen du bor i.

Et startlån er spesielt velegnet for familier med barn, samt andre som lever i en utfordrende situasjon (for eksempel aleneforsørgere). Det er også et krav at du ikke allerede har egnet bolig.

Hovedregelen er at du ikke får startlån fra kommunen dersom du kan få lån til bolig gjennom en tradisjonell bank. Startlån gis heller ikke til unge mennesker i etableringsfasen som har mulighet til å spare opp penger til boligkjøp.

En barnefamilie vil ofte ha behov for lån til bolig raskt, og da kan startlån være en god mulighet. Dersom du oppfyller ett eller flere av følgende kriterier, er du sannsynligvis kandidat for å få startlån:

  • Du får avslag på boliglån hos ordinære banker, og klarer ikke spare opp egenkapital
  • Du er mottaker av offentlige ytelser eller trygd
  • Du lever med svekket funksjonsevne, og har behov for spesialtilpasset bolig
  • Du har helsemessige eller sosiale utfordringer
  • Du har barn og behov for en stabil og sikker bosituasjon
  • Du står i fare for å miste boligen grunnet tvangssalg forårsaket av boliggjeld

Økonomiske krav til mottaker

Et startlån kan hjelpe deg som er i en vanskelig økonomisk situasjon, og kan være løsningen som får deg ut på boligmarkedet. Det er imidlertid ikke slik at lånet deles ut til hvem som helst, så lenge ett eller flere av de overnevnte kriteriene oppfylles.

Det stilles nemlig krav om at mottaker skal klare å betale ned på lånets avdrag og renter. I tillegg skal du har nok penger til overs, slik at nødvendige utgifter til livsopphold kan dekkes.

Det er derfor viktig at et startlån tilpasses den enkelte låntaker. Dette betyr blant annet at lånet skal være rimelig sett i sammenheng med inntekt og prisnivå i området låntaker skal bo. Den enkelte kommune avgjør hvorvidt søkeren får innvilget lån eller ikke.

En av de vanligste årsakene til at en får avslag på søknad om startlån, er at en ikke er tilstrekkelig vanskeligstilt økonomisk sett. Det kan også hende at kommunen mener at inntekten din er for ustabil eller lav til at lånet kan betjenes på forsvarlig vis.

Hva kan startlån brukes til?

Et startlån kan først og fremst benyttes til boligkjøp. Det kan imidlertid også benyttes til å refinansiere dyre lån med pant i egen bolig. I tillegg kan et startlån benyttes dersom du har behov for å kjøpe ut en ektefelle ved eventuell skilsmisse.

Det er ofte mulig å kombinere startlån med diverse kommunale tilskudd som gis fra kommunen. Dette kan være aktuelt for deg som har behov for etablering eller tilpasning.

Vi hjelper deg!

Zen Finans hjelper deg med å oppnå en sunn og god privatøkonomi. Dersom du har spørsmål om startlån, eller ønsker hjelp inn i boligmarkedet, kan du kontakte oss for veiledning og tips. Vi kan sette deg i kontakt med banken, slik at du får all hjelpen du trenger.

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)