Hva er den beste boliglånsrenten?

Vi hjelper deg med dette

Søk uforpliktende og gratis nå

[ACTUAL] Skjema 1 [Custom intent]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Når man skal inngå en bindende avtale, så er de involverte partene alltid interessert i å sikre seg selv så gode betingelser som overhodet mulig. Slik fungerer det også når man forhandler med banken om renten på boliglånet.

Hva er lånerente?

For at banken skal låne deg penger, så må du samtykke til at du skal betale en viss prosent i renter hver eneste måned. Rentene kommer i tillegg til beløpet du betaler ned på selve lånet. Det å låne penger i banken er med andre ord ikke gratis.

Summen av rentekostnadene og beløpet du betaler ned på selve lånet utgjør det vi omtaler som det månedlige avdraget.

I forbindelse med lån og renter skiller vi mellom to forskjellige lånerenter. Disse to lånerentene er nominell rente og effektiv rente.

Nominell rente

Med nominell rente mener vi rentene du må betale på lånet før eventuelle gebyrer legges til i regnestykket.

Den nominelle renten er noe som regnes ut med utgangspunkt i flere faktorer. Hvilke faktorer som legges til grunn for vurdering vil variere fra bank til bank, men det som vanligvis spiller en rolle her er følgende spørsmål:

  • Har låntaker nok egenkapital?
  • Hvor stort er lånesummen?
  • Hva er det pengene skal brukes til (finansiering av bolig, bil, o.l.)?
  • Hvor mange år skal låntaker bruke på å betale ned lånet?

Etter at banken har regnet ut den nominelle renten, så kan gebyrer i forbindelse med etablering og termin komme i tillegg. Dette kalles gjerne etableringsgebyr og termingebyr.

Effektiv rente

Det er i denne prosessen at dette begrepet kommer inn i bildet.

Banken regner først ut den nominelle renten for det aktuelle lånet, for så å legge til gebyrene som kommer i tillegg. Totalsummen av dette kalles effektiv rente.

Om du har undret deg over hvorfor den effektive renten alltid er litt høyere enn den nominelle renten, så har du svaret her. Den effektive renten er summen av den nominelle renten og eventuelle gebyrer som låntaker har samtykket til å betale.

Forskjellige typer renter

Nominell rente og effektiv rente er imidlertid ikke de eneste begrepene vi har i forbindelse med rentekostnader. I Bank-Norge skilles det også mellom flytende rente og fastrente.

I forkant av avtaleinngåelse, så er det vanlig at begge parter (du og den aktuelle banken) gjør forhandlinger med hverandre. Både du og banken ønsker best mulige betingelser for dere selv. Det er dette dere blir enige om i løpet av disse forhandlingene.

Nedenfor skal vi se nærmere på de forskjellige rentetypene, samt hvilke fordeler og ulemper som forekommer med å velge den ene eller den andre.

Flytende rente

Om du inngår en avtale med banken om et lån med flytende rente, så samtykker du til at renten følger markedsrenten. Når markedsrenten øker, så øker rentekostnadene dine. Da fungerer det også den andre veien, så om markedsrenten synker, så betaler du også mindre.

På lang sikt kan dette være en fordelaktig avtale, men det er en rentetype som gir veldig lite forutsigbarhet. Her er nemlig sjansen for at rentekostnadene skyter i været er like stor som den er for at markedsrenten og dermed rentekostnadene dine synker.

Flytende rente fordeler og ulemper

Som med veldig mye annet, så forekommer det både fordeler og ulemper med det å velge en flytende rente.

Dette er en rentetype som er svært uforutsigbar, og det kan være veldig upraktisk for noen. Det gjelder spesielt for de som ikke har like god økonomi og dermed ikke har like gode forutsetninger for å takle like store svinger i forbindelse med renteøkning.

Men uforutsigbarheten til tross, så er det noen fordeler med denne rentetypen også. Særlig for de som kanskje ønsker å skyte inn litt ekstra på nedbetalingen de månedene de har anledning til det.

Om du plutselig skulle få litt ekstra penger for hånden, så kan det altså flytende rente lønne seg, fordi du kan betale inn så mye du vil og få betalt ned lånet ditt fortere.

Fastrente

Du kan også velge å binde renten. Det er det man kaller det når du inngår en avtale med banken vedrørende fastrente. I enkelte banker blir dette også omtalt som en egen type lån, da under begrepet fastrentelån.

Å binde renten betyr at du fastsetter rentekostnadene på et bestemt nivå i en viss periode. Om du forespør dette, så vil banken antageligvis tilby deg fastsatte tidsintervall. Disse tidsintervallene er som regel 3, 5, 10 og 20 år.

Når du har bundet renten din på et bestemt nivå, så trenger du ikke å bekymre deg for eventuelle renteendringer i denne tidsperioden. Selv om den generelle renten skulle øke til høyder ingen har sett før, så ville du ikke blitt påvirket av dette, på grunn av avtalen deres.

Et fastrentelån gir låntakeren den forutsigbarheten som en flytende rente ikke kan. Det betyr at fastrente sannsynligvis er veien å gå dersom du er ute etter litt mer forutsigbarhet i forbindelse med den økonomiske hverdagen din.

Fastrente fordeler og ulemper

For folk som ikke har mye til overs på slutten av en måned, så vil et fastrentelån være svært fordelaktig. Da vet du nøyaktig hva du skal betale i månedlig avdrag til enhver tid i en lengre periode. Derfor er et fastrentelån svært forutsigbart.

Det finnes heller ingen regler som sier at du ikke kan binde renten på nytt når den første avtalen mellom deg og banken er over. Om dere har blitt enige om fastrente i tre år, så er det ikke noe i veien for at du kan binde renten i tre nye år etterpå.

Men det forekommer likevel en ulempe med denne typen lån eller rentetype, og det er at du forplikter deg til å følge den planen i den fastsatte tiden.

For noen vil denne muligheten naturligvis verdt mer enn gull, men muligheten til å betale ned lånet fortere om det skulle bli aktuelt faller bort.

Flytende og fast rente – hva er best?

Så når det gjelder å bedømme hva som er best av flytende rente og fast rente, så tenker vi at det får være opp til deg å bestemme. Det er tross alt din økonomiske situasjon som blir påvirket av det.

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)