tvangssalg av bolig

Tvangssalg av eiendom

Vi hjelper deg med dette

Søk uforpliktende og gratis nå

[ACTUAL] Skjema 1 [Custom intent]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Tvangssalg av eiendom

Tvangssalg av eiendom er noe mange frykter. En prosess med tvangssalg kan forekomme i tilfeller der man har slitt med å betale krav, og disse ender med å gå til inkasso før man til slutt mottar en begjæring om tvangssalg av eiendom.

Heldigvis er det i mange tilfeller mulig å stanse prosessen før eiendommen må tvangsselges. Vi kan hjelpe deg helt gratis.

STOPP TVANGSSALG AV EIENDOM Få gratis hjelp

Hva er tvangssalg av eiendom?

Tvangssalg av eiendom innebærer at en bolig blir solgt med tvang, og ofte i strid med hva boligeier selv ønsker. Formålet med salget er å drive inn penger for et krav som boligeier har hatt problemer med å betale.

Det er tingretten som står for selve salget, og da ofte med hjelp fra en såkalt medhjelper. Medhjelperen kan for eksempel være en eiendomsmegler eller jurist, og vil avholde visninger på eiendommen på samme måte som ved et ordinært boligsalg.

Pengene som genereres fra tvangssalg av eiendom, vil bli fordelt av tingretten i etterkant av salget. Når kreditorene du skyldte penger har fått sin andel av salgssummen, tildeles det resterende beløpet til deg som boligeier.

SØK GRATIS HJELP NÅ

Hvordan er prosessen rundt tvangssalg av eiendom?

Tvangssalg av eiendom starter gjerne med at man sliter med å betale en regning. Det kan for eksempel være snakk om felleskostnader til borettslaget eller et lån man sliter med å betjene, der banken har sikkerhet i eiendommen ens.

Vanligvis er prosessen fra tidspunktet man først mottar fakturaen til at boligen begjæres tvangssolgt nokså lang. Først vil man for eksempel motta betalingspåminnelser på fakturaen, før den etter en stund kan gå til inkasso.

Når man mottar et såkalt inkassovarsel, vil man også få skriftlig beskjed om at rettslige tiltak kan bli iverksatt om regningen ikke betales frivillig. Om inkassokravet forblir ubetalt, kan det skje at inkassoselskapet sender inn en søknad til tingretten der det begjæres tvangssalg.

Det er altså opp til tingretten å ta den endelige avgjørelsen. Tingretten vil vurdere om tvangssalg er berettiget, og hvis dette er tilfelle, kan tvangssalg av eiendom være neste steg. Ved tvangssalg er det domstolen som eventuelt må akseptere bud, og ikke boligeier selv.

Hvor lang tid tar tvangssalg av eiendom?

Prosessen med tvangssalg av eiendom kan som nevnt være ganske langvarig, og det er ikke uvanlig at det totalt vil ta rundt et år før boligen faktisk selges.

Årsaken til at prosessen kan ta såpass lang tid, er at du som boligeier blant annet skal ha tid til å klage på begjæringen. Tingretten skal også oppnevne en megler eller advokat som kan hjelpe med tvangssalgsprosessen, noe som også kan ta ganske så lang tid.

SØK GRATIS HJELP NÅ

Hvorfor unngå tvangssalg?

Grunnene til at mange ønsker å unngå tvangssalg av eiendom er kanskje åpenbare. De fleste har et ønske om å beholde hjemmet sitt, og det kan oppleves veldig inngripende å måtte selge eiendommen mot egen vilje.

En annen grunn til å unngå tvangssalg, er at salgsprisen som regel vil bli langt lavere enn hva den vanligvis blir under et ordinært salg. Det er slettes ikke uvanlig at salgsprisen ender opp med å bli 20 % lavere enn hva den ellers kunne blitt.

En av grunnene til dette, er at den som kjøper en eiendom på tvangssalg ikke vil ha like rettigheter som andre boligkjøpere. Her kan vi for eksempel nevne at klageretten innskrenkes, og at det ikke tilbys eierskifteforsikring. 

Det er også vanlig at overtakelsestiden er lengre, og i mange tilfeller vil ikke boligen være ryddet eller vasket før overtakelse. Dette har innvirkning på hvor mye boligkjøpere er villige til å betale for den aktuelle eiendommen.

SØK GRATIS HJELP NÅ

Hvordan stanse tvangssalg av eiendom?

Om du har mottatt et brev om at eiendommen vil legges ut for tvangssalg, kan situasjonen virke fastlåst og vanskelig. Men det er viktig å vite at du kan stoppe tvangssalg av eiendom når som helst i prosessen – helt frem til et bud fra en eventuell kjøper blir mottatt.

Dersom du skal stanse tvangssalg av eiendom, er det først og fremst viktig å fokusere på hvordan du kan få betalt det utestående kravet (pluss gebyrer og omkostninger). Det er likegyldig om disse pengene kommer fra egne oppsparte midler, eller om det er et lån.

Lån til å stanse tvangssalg av eiendom

Hvis du har aktive inkassosaker, betalingsanmerkninger eller lignende, kan det være utfordrende å få lån hos tradisjonelle banker. Dette kan være et hinder dersom du ønsker å ta opp et lån for å betale utestående krav. Det finnes imidlertid banker som kan hjelpe.

Noen nisjebanker tilbyr lån som er beregnet nettopp på mennesker som befinner seg i en tøff økonomisk situasjon. Et eksempel er banker som kan tilby omstartslån, som kan beskrives som et refinansieringslån med sikkerhet i en eiendom.

Med et omstartslån kan du få mulighet til å betale ut gjelden som har gått til inkasso og ført til begjæring om tvangssalg av eiendom. Så snart du kvitter deg med inkassogjelden, vil begjæringen om tvangssalg trekkes tilbake.

Selge boligen på egen hånd

Et alternativ til å betale ned gjelden som har gått til inkasso for å stanse tvangssalg av eiendom, er å få solgt eiendommen på egen hånd. Da kan du nemlig oppnå en bedre pris for boligen, slik at du selv vil sitte igjen med mer penger etter at gjelden til kreditor er dekket.

Boligen vil da selges på markedet på normal måte, med budrunder, visninger og alt som følger med. Kjøper vil da ha alle ordinære boligkjøperrettigheter, noe som vanligvis vil gjøre salgsobjektet mer attraktivt.

Klage på tvangssalg av eiendom

I noen tilfeller kan det være aktuelt å klage på en beslutning av tvangssalg av eiendom, og om klagen tas til rette kan dette være nok til å stanse hele prosessen. 

Dersom du er uenig i at boligen skal tvangsselges, er det viktig at du sender inn en formell klage innen fristen. Det kan være lurt å få bistand fra en rådgiver eller advokat til akkurat dette, hvis du føler deg usikker på hva slags rettigheter du egentlig har.

En advokat som har nødvendig ekspertise, kan hjelpe deg med å finne ut om du har et solid grunnlag for å sende inn klage. 

Om man for eksempel har hatt problemer med å betale på gjelden grunnet sykdom og bortfall av inntekt i den forbindelse, kan dette være noe som blir vektlagt som gyldig grunnlag for å klage.

SØK GRATIS HJELP NÅ

Hvordan forebygge mot tvangssalg av eiendom?

Tvangssalg av eiendom er mange boligeieres største skrekk, men det finnes heldigvis mange ting du selv kan gjøre for å forhindre at noe sånt skal skje. Vårt beste tips er å ta hånd om økonomiske problemer før de får tid til å eskalere.

Om du for eksempel skulle ha problemer med å betale en faktura, er det lurt å ta grep med en gang. Ikke vent og la regningen gå til inkasso. Istedenfor kan du for eksempel søke om økonomisk rådgivning eller få hjelp av en bank som kan tilby refinansiering.

Det er også lurt å ha automatisk trekk i nettbanken, slik at du ikke glemmer å betale regningene dine. Det skjer at regninger havner til inkasso fordi man glemmer å betale dem i tide, og det er altså ikke nødvendigvis snakk om at man har dårlig økonomi.

Små tiltak som dette kan bidra til at du får bedre kontroll over privatøkonomien din, og du kan unngå at situasjonen blir mer dramatisk enn den trenger å være.

SØK GRATIS HJELP NÅ

Hvilke banker kan hjelpe ved tvangssalg av eiendom?

Det finnes mange banker som kan hjelpe nordmenn med lån til refinansiering, og disse kan bistå med penger når du trenger å kvitte deg med et lån som kan gå til inkasso. 

Om du har lån som allerede har gått til inkasso, eller sliter med betalingsanmerkninger, finnes det også enkelte nisjebanker som kan hjelpe med omstartslån. 

Blant bankene som kan hjelpe personer med betalingsanmerkninger, kan vi nevne Bluestep, Nordax Bank, MyBank og enkelte andre. Tradisjonelle banker kan også være til hjelp, men disse vil som regel gi avslag om du har betalingsanmerkninger.

Hva bør jeg tenke på før jeg takker ja til et lån?

Dersom du søker om lån hos ulike banker, kan det være smart å tenke over lånevilkår som renter og nedbetalingstid. Det er viktig at du ender opp med et lån som er så gunstig som mulig, slik at du ikke ender opp med betalingsproblemer enda en gang.

Særlig i en situasjon der du skal stoppe tvangssalg av eiendom, er det viktig å være bevisst på effektiv rente og lignende faktorer. Sammenlign lån fra flere utlånere før du eventuelt bestemmer deg, slik at du ender opp med et best mulig lån.

Motta hjelp til å forhindre tvangssalg av eiendom

Hos oss kan du søke om lån som kan brukes til å stoppe tvangssalg av eiendom. Du kan søke hos mange banker samtidig, slik at det er mulig å innhente flere lånetilbud.

For å komme i gang, trenger du bare å fylle ut lånesøknaden på siden vår. Du vil deretter motta eventuelle lånetilbud, og prosessen er både uforpliktende og kostnadsfri.

Søk om hjelp til å stoppe tvangssalg av eiendom nå.

SØK HJELP VED TVANGSSALG HER

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)