Pant i bolig som egenkapital

Vi hjelper deg med dette

Søk uforpliktende og gratis nå

[ACTUAL] Skjema 1 [Custom intent]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Drømmer du om å kjøpe hytte, sekundærbolig eller kanskje til og med din første bolig? Da vil som regel banken kreve at du stiller med en egenkapital, siden man i mange tilfeller ikke kan låne hele beløpet av banken.

Om du ikke har spart opp nok penger, kan du i noen tilfeller stille med pant i bolig som egenkapital. Vi skal her forklare deg hvordan dette fungerer.

Hva er egenkapital?

Egenkapital er enkelt og greit penger som låntaker har spart opp på egen hånd. I mange situasjoner vil banken kreve at man betaler en viss andel av kjøpesummen selv, mens lånet kan dekke det resterende.

Et eksempel på dette er kjøp av primærbolig. Boliglånsforskriften har bestemt at man ikke kan ha større belåningsgrad på boligen enn 85 %. Eller sagt med andre ord: Du må selv betale 15 % av boligen, og det er denne summen som gjerne kalles for egenkapital.

Grunnen til at det er krav om egenkapital, er at myndighetene forsøker å stanse den norske gjeldsveksten. Målet er at du og andre nordmenn skal ha mindre gjeld, men dette kan altså bety at du må spare penger over lang tid om du for eksempel skal kjøpe bolig.

Hva mener vi med pant i bolig som egenkapital?

Veldig mange sliter med å skaffe seg boliglån eller andre typer lån med krav til egenkapital. Det er ikke uvanlig at egenkapitalkravet er på flere hundre tusen kroner, og da kan det av naturlige grunner ta lang tid å spare opp beløpet man trenger.

I noen tilfeller kan du imidlertid stille med pant i bolig som egenkapital. Dette betyr at banken står med sikkerhet i fast eiendom, fremfor å kreve at du har en tradisjonell egenkapital bestående av oppsparte midler.

Få et uforpliktende tilbud på lån

Når er pant i bolig som egenkapital aktuelt?

For de fleste låneformer hvor det finnes krav om egenkapital, kan banken gå med på å godta pant i en bolig som et alternativ.

La oss se litt nærmere på noen eksempler, og finn ut om det er aktuelt med pant i bolig som egenkapital i ditt tilfelle.

Boligkjøp med kausjonist

Hvis du skal søke om et boliglån, er det krav om 15 % i egenandel. La oss si at du skal kjøpe en bolig som koster 3 000 000 kroner. Dette innebærer at du trenger minimum 450 000 kroner i egenkapital. I tillegg til dette må du dekke rundt 75 000 kroner i omkostninger.

Vanligvis vil derfor banken kreve at du har spart opp minst 525 000 kroner selv, om boligen koster 3 millioner kroner og er en selveierbolig. I noen få tilfeller kan bankene se bort fra kravet om egenkapital, men som hovedregel trenger man oppsparte midler.

Mange som sliter med å spare opp nok egenkapital – som for eksempel førstegangskjøpere som vil komme inn på boligmarkedet – får hjelp av foreldre. Dette innebærer gjerne at mor eller far stiller som kausjonist, noe som er et alternativ til egenkapital.

Kausjonisten vil da stille med pant i bolig som egenkapital. I det overnevnte eksempelet kan da en forelder (eller andre) stille med sikkerhet i boligen sin for 525 000 kroner. Om du ikke innfrir lånet som avtalt, kan i banken kreve at kausjonisten betaler.

Kjøp av sekundærbolig eller fritidseiendom

Også ved kjøp av sekundærbolig – altså en bolig som hverken er hytte eller primærbolig – krever banken at du stiller med egenkapital. Om du skal kjøpe en primærbolig i Oslo, er det et krav om hele 40 % i egenkapital. Ellers i landet gjelder et egenkapitalkrav på 15 %.

Om du skal kjøpe fritidsbolig vil bankene også ha krav til egenkapital. Dette er på 15 % hos noen banker, men det er også mange som krever 25 %. I Oslo er kravet på 40 %. 

Kort fortalt må du regne med å spare mye penger før du kan kjøpe hytte eller sekundærbolig i Norge. Men mange kan stille med pant i bolig som egenkapital. Har du en primærbolig som er nedbetalt eller har fri verdi, kan banken ta sikkerhet i denne.

Hvem kan stille med pant i bolig som egenkapital?

For at man skal kunne stille med pant i bolig som egenkapital, må man nødvendigvis eie en bolig der det finnes ledig kapital. Det kan da være snakk om en bolig man eier selv, men også en bolig eid av en eventuell kausjonist eller medlåntaker.

Banken må derfor vite hva boligen er verdt, og dette innebærer at du må skaffe en verdivurdering gjennom et meglerfirma – gjerne omtalt som e-takst. Banken vil da se på boligens verdi sammenlignet med belåningsgrad på boligen, og se om det er ledig verdi.

I tillegg til å kunne vise til en eiendom med ledig kapital, må du som låntaker oppfylle bankens andre krav for å få innvilget lånet. Det er for eksempel krav til alder, total gjeld, inntekt og andre faktorer du må oppfylle.

Alternativer til pant i bolig som egenkapital

Det å ta pant i bolig som egenkapital innebærer alltid en viss risiko. Enten det er snakk om din egen eller andres bolig, kan banken kreve boligen tvangssolgt hvis lånet ikke skulle bli tilbakebetalt i henhold til avtalen.

Det er også enkelte som ikke har mulighet til å stille med pant i boligen for å dekke kravet om egenkapital. Dette kan for eksempel skyldes at man ikke kjenner noen som kan stille som kausjonist, eller at man ikke eier noen bolig selv.

Da gjelder det å se etter alternativer.

Sparing av egenkapital

Om du har behov for et boliglån eller lignende, kan sparing av egenkapital være den eneste tilgjengelige løsningen. Selv om det å spare opp så mye penger kan være tidkrevende og innebære strenge økonomiske prioriteringer, har du kanskje ikke andre valgmuligheter.

Det er kanskje en liten trøst i det å vite at mange er i samme situasjon som deg. Det er slettes ikke uvanlig at folk har spart opp til egenkapital i flere år i forbindelse med boligkjøp.

Hvis du synes det er vanskelig å spare, kan det være lurt å opprette en spareavtale i banken eller å sette opp et budsjett du kan følge. Husk at det kan være gunstig å spare egenkapital i Boligsparing for Unge (BSU), da dette gir deg skattefordeler og gunstig rente.

Få et uforpliktende tilbud på lån

Privat lån eller forskudd på arv

Hvis du trenger egenkapital til kjøp av bolig, hytte eller noe annet, kan det også være aktuelt med et privat lån. Du låner da penger hos bekjente eller andre privatpersoner, noe som kan bidra til å dekke kravet om egenkapital.

Det er også mange som får hjelp til å dekke egenkapital ved at foreldre eller andre gir forskudd på arv. Etter at arveavgiften ble fjernet, har dette vært et populært alternativ.

Hvordan søke om lån med pant i bolig?

Det å søke om lån er noe du kan gjøre direkte via nettstedet til bankene, eller gjennom en låneportal. Sistnevnte er som regel det enkleste og minst tidkrevende alternativet. Dette fordi det holder å fylle ut ett eneste søknadsskjema. Dette sendes så til flere banker.

Hvis du skal søke om et boliglån eller andre lån med pant i bolig, er det smart å sjekke hvilke muligheter som finnes hos de ulike bankene. På lik linje med alle andre låneformer du kan søke om, er det viktig å sjekke lånevilkår som renter og lignende.

Om du søker hos flere banker, kan du også motta flere uforpliktende lånetilbud. Du trenger ikke å takke ja til noen av dem om du ikke ønsker det. Sammenlign tilbudene bankene tilbyr deg, og se hvilken aktør som kan tilby de beste vilkårene.

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)