fbpx

Pant i bolig som egenkapital

Pant i bolig som egenkapital

I oppveksten så bor du under et tak som eies av en voksenperson som du har i livet ditt. Det kan være dine foreldre, bare én av foreldrene dine eller en person som har tatt på seg oppgaven å ta vare på deg fordi dine biologiske foreldre ikke hadde muligheten til det.

Derfor er det også helt naturlig at folk flest vokser opp med et ønske om en dag å eie sin egen bolig og flytte for seg selv. Men før det er mulig, så må man komme seg inn på boligmarkedet, og det er enklere sagt enn gjort.

Når boligmarkedet er et tema, så er det mange viktige begreper som det er viktig å vite betydningen av. Pant i bolig og egenkapital er blant disse begrepene, og de omtales ofte i forbindelse med det å ta opp lån for å kjøpe bolig.

I denne bloggartikkelen skal vi se nærmere på pant i bolig som egenkapital. Hva ligger i begrepet «pant i bolig» og hvorfor stilles det krav om egenkapital? Dette er noen av spørsmålene som vi skal besvare her.

Forskjellige låntyper

I forbindelse med lån så regner vi med to forskjellige låntyper. Den ene låntypen er lån med sikkerhet, og den andre låntypen er lån uten sikkerhet.

Lån med sikkerhet

Med lån med sikkerhet mener vi et lån hvor låntaker kan stille med en verdi som sikkerhet for den aktuelle lånesummen. Lettere sagt et lån med sikkerhet i bolig.

Det er vanligvis denne låntypen banken tilbyr når det er snakk om store pengebeløp til finansiering av bolig, bil eller lignende.

Det er også i forbindelse med denne låntypen at du hører begreper som «pant i bolig», siden banken tar pant i verdien som låntakeren stiller som sikkerhet. Objektet som det tas pant i, er vanligvis den aktuelle boligen, bilen eller lignende som skal kjøpes.

Hensikten med lån med sikkerhet, er at banken skal ha en garanti for at de vil få pengene sine slik de har krav på. Om du så skulle havne i en situasjon hvor du ikke kan betale det du skylder, så kan banken gå inn og kreve at du selger objektet slik at du får betalt dem.

Lån uten sikkerhet

Det motsatte av lån med sikkerhet er naturligvis lån uten sikkerhet. Dette er et finere begrep for det som på folkemunne kalles forbrukslån.

Et forbrukslån er ofte en mindre pengesum, som folk flest tyr til når det dukker opp uforutsette hendelser som medfører en økonomisk knipe. Dette kan være for eksempel at bilen går opp i flammer eller at boligens vinduer trenger å bli byttet ut.

Forskjellen mellom lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet, er at banken stiller forskjellige krav til hver enkelt låntaker. Den viktigste forskjellen er nok at lån med sikkerhet forutsetter at låntaker stiller med sikkerhet, mens det ikke er nødvendig med lån uten sikkerhet.

Hva er egenkapital?

Når du søker om lån i banken, så stilles det i de fleste tilfeller krav om egenkapital. Det er den delen av lånesummen som du som låntaker dekker selv.

Hvor stort kravet om egenkapital er, vil variere med utgangspunkt i hvilken type bolig du skal kjøpe. Det vil også kunne variere etter hvor det aktuelle kjøpsobjektet ligger.

I de fleste tilfeller ligger kravet om egenkapital på 15 %, og det gjelder for primærboliger over hele landet. En primærbolig er en bolig hvor du selv skal bo. Hvis du derimot skal investere i en sekundærbolig i f.eks Oslo, så må du regne med en egenkapital på 40 %.

Organiseringen av egenkapital kan illustreres med et eksempel. Om du ønsker å ta opp et lån til en verdi av 1 000 000 (én million) og må stille med 15 % egenkapital, så må du ha spart opp 150 000 kroner før du kan sende inn en lånesøknad.

Hvorfor trenger man egenkapital?

Banken stiller krav til at låntaker kan stille med en viss prosent i egenkapital, fordi reglementet sier at banken ikke kan innvilge en belåningsgrad som overstiger 85 %.

I praksis betyr det at om du vil kjøpe en bolig til en verdi av 1 000 000 kroner, så kan ikke banken låne deg mer enn 850 000 kroner. Derfor må du kunne bla opp 150 000 kroner fra egen lomme, for å finansiere boligkjøpet.

Kan man få boliglån uten egenkapital?

Det å spare opp egenkapital er imidlertid ikke noe alle har anledning til. Grunnen til det er at folk har forskjellige utgangspunkt. For noen kan det å komme seg inn på arbeidsmarkedet være enda vanskeligere enn det å komme seg inn på boligmarkedet.

Men selv om du kanskje ikke har hatt den beste starten på livet økonomisk sett, så finnes det muligheter for å få boliglån uten egenkapital også.

Å kjøpe bolig med noen du kjenner

Når man skal kjøpe bolig, så er dette noe man gjøre enten alene eller sammen med noen man kjenner. I 2021 er begge deler like vanlige.

I flere tilfeller kan det være enklere å få innvilget en lånesøknad dersom det er flere enn bare én som skal ta for betalingen av utgiftene som følger med et boligkjøp.

Eksempler på folk du kan kjøpe bolig med, er kjæresten din, en venn eller venninne eller et familiemedlem. Men det vanligste er nok å kjøpe bolig med kjæresten, som er en person du har kjær på en litt annen måte enn foreldrene eller barndomsvenninnen din.

Finn noen som kan kausjonere for deg

Dette er høyst aktuelt enten du vurderer å kjøpe bolig alene eller sammen med en partner. For det er ikke sikkert dere oppfyller bankens krav sammen heller, og da finnes det noe som kalles å stille med kausjonist.

Vanligvis er det en av partenes foreldre som påtar seg denne oppgaven. I rollen som kausjonist tar vedkommende på seg ansvaret for å betale banken om låntakerne plutselig ikke kan gjøre det.

Et beslektet begrep er realkausjonist, som går ut på at kausjonisten stiller sin egen bolig som sikkerhet for lånet.

Men før du og en av foreldrene dine inngår en slik avtale, så er det viktig at dere setter dere ned og tar en prat om det. På den måten vil begge få en bedre forståelse for hvor stor denne risikoen faktisk er.

Ønsker du å realisere boligdrømmen, eller trenger et lån med pant i bolig / lån med sikkerhet? Få et uforpliktende og gratis tilbud fra oss i dag!