Namsmannen

Hvem er namsmannen og hva gjør han?

Uoversiktlig økonomi? Vi hjelper deg få kontroll på økonomien

Søk refinansiering nå og spar penger

[MIGRATION] Skjema 1 [Custom intent]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Namsmannen / Namsfogden

Namsmannen er et myndighetsorgan som du kan komme i kontakt med i forbindelse med utleggsforretninger som tvangssalg og lønnstrekk. Vi i Zen Finans skal her forklare deg hvem namsmannen er, og hvilke oppgaver som er underlagt denne delen av den norske politi- og lensmannsetaten.

Har du fått brev om utleggsforretning eller allerede har trekk fra namsmannen? Vi kan hjelpe deg med å stoppe dette og få en ny start!

Hvem er namsmannen?

En namsmann eller namsfogd er en myndighetsperson som hører innunder politietaten, og vedkommende har løyve til å utføre tvangsforretninger på vegne av kreditorer og andre parter.

I 2007 ble namsmannen sine oppgaver underlagt politi- og lensmannsetatene. Alle namsfunksjoner blir i dag ledet av en lensmann, namsfogd eller ledere hos de lokale politistasjonene.

Personer som blir delegert myndighet fra namsmannen, omtales gjerne som namsfullmektige. Mange av dem som arbeider på dette feltet har bakgrunn enten fra jus- eller politiutdanningen. Det er dog ingen formelle utdanningskrav til namsfullmektiger.

Hva gjør namsmannen?

Namsmannen har en rekke arbeidsoppgaver. Først og fremst bistår en namsmann kreditorer og andre parter som ikke har mottatt penger forbrukerne skylder. Om du skylder en kreditor eller andre penger og ikke har gjort opp for deg, kan namsfogden tvangsinndrive midlene.

Tvangsinndrivelse av kan skje enten gjennom lønnstrekk (utleggstrekk) eller ved at eiendeler tilhørende den skyldige legges ut for tvangssalg. 

Namsmannen kan også bistå utleiere med utkastelse av leietakere som ikke betaler husleien sin. Foruten tvangsfullbyrdelse som tvangssalg eller utleggstrekk, kan namsmannen yte bistand til deg som har behov for en gjeldsordning.

Få et uforpliktende tilbud på lån/refinansiering

Lønnstrekk namsmannen fastsetter via utleggsforretning

Dersom du har misligholdt gjeld eller ikke betaler regningene dine, kan dette ende med purringer og inkassovarsler. Om du likevel ikke betaler det du skylder, kan kreditoren (eller andre relevante parter) ta kontakt med namsmannen og be om utleggsforretning.

Utleggsforretning namsmannen iverksetter innebærer at det blir vurdert om saken gir grunnlag for utleggstrekk eller utleggspant. Utleggstrekk betyr at arbeidsgiveren din blir pålagt å trekke noe av lønnen din før utbetaling, slik at kreditoren får pengene sine.

Med utleggspant kan eiendeler som tilhører skyldneren bli solgt eller auksjonert bort ved tvang. Både utleggstrekk og -pant innebærer altså at du betaler ned det du skylder under tvang. Får du utleggstrekk, har du kun et minimum til livsopphold, samt penger til bolig.

Lønnstrekk namsmannen fastsetter kan vare i måneder eller år. Når det du skylder er tilbakebetalt, vil trekket stanses. Du kan altså risikere å måtte leve nokså trangt økonomisk. Ved endringer i din økonomiske situasjon kan du søke om reduksjon i utleggstrekk.

Kan jeg stoppe utleggstrekk namsmannen iverksatte?

Utleggstrekk namsmannen har iverksatt kan stoppes ved at du betaler inn pengene du skylder til kreditoren. Dette er kanskje lettere sagt enn gjort, men det finnes løsninger som kan være til hjelp for noen.

Zen Finans hjelper deg gjerne med å se på aktuelle løsninger, og dette koster deg ingenting.

Utleggsforretning hos namsmannen kan for eksempel stoppes ved at du får refinansiert dyre smålån kreditorene ønsker tilbakebetalt.

Gjennom refinansiering vil du få et nytt lån (som dekker de andre lånene), og du kan i mange tilfeller få en mer gunstig effektiv rente å forholde deg til. 

Utleggstrekk kan noen ganger også stoppes ved at du skaffer penger på andre måter – for eksempel gjennom salg av bil eller bruktgjenstander. 

Trenger du hjelp med å stoppe utleggstrekk? Fyll ut en lånesøknad ved å klikke på knappen nedenfor, så hjelper vi deg helt gratis!

Kan jeg be namsfogd om å endre utleggstrekk?

Ja, det er mulig å be en namsfogd om å endre utleggstrekk dersom du mener du betaler for mye. Dette er særlig aktuelt hvis du opplever at den økonomiske situasjonen din endrer seg brått. Hvis du plutselig tjener mindre eller har et samlivsbrudd, kan økonomien påvirkes.

Du kan i slike tilfeller søke om å endre utleggstrekk hos namsmannen. Da vil namsfogden vurdere om det er grunnlag for å redusere trekke i lønnen eller trygden din, slik at du får penger til å dekke livsopphold.

Kan namsmannen slette gjeld?

Namsmannen har som nevnt flere oppgaver, og én av disse er å bistå nordmenn med gjeldsordninger. En gjeldsordning går ut på at personer med store gjeldsproblemer får hjelp til å få økonomien på rett kjøl igjen. Du søker om ordningen gjennom namsmannen.

Enkelt forklart er en gjeldsordning en ordning mellom deg og partene du skylder penger. Det kan være snakk om en tvungen gjeldsordning (retten har avgjort at dette er løsningen for deg), men den kan også være frivillig. 

En namsmann vil sette opp et budsjett for den det gjelder, og dette budsjettet skal følges gjennom hele gjeldsordningen. I budsjettet vil det settes av penger til bo- og levekostnader. Er det penger til overs i budsjettet, skal disse gå til kreditorer du skylder penger.

Hele gjelden – eller deler av den – vil slettes så snart gjeldsordningen er overstått. Man får for øvrig en betalingsanmerkning når man har en gjeldsordning. Dette kan påvirke dine evner til å få lån eller abonnementer mens ordningen varer.

Få et uforpliktende tilbud på lån/refinansiering

Namsmannen kan iverksette utkastelse ved ubetalt husleie

For huseiere som leier ut eiendom, kan det forekomme at leietaker ikke betaler husleie til avtalt tid. Det kan også hende at leietaker bryter andre deler av kontrakten, enten det er snakk om bråk eller dårlig vedlikehold.

Hvis ikke leietakeren vil avslutte leiekontrakten frivillig når utleier ber om dette, kan utleieren potensielt kontakte namsmannen og be om tvangsutkastelse. Når leietaker blir kastet ut, får utleier tilbake råderetten over leiligheten.

Utkastelse namsmannen utfører starter som regel med at leietaker får en skriftlig advarsel. Om leietakeren fortsatt ikke gjør opp for seg, vil namsmannen komme på døren og kaste ut leietakeren. 

Trenger du hjelp med en sak hos Namsmannen? Vi kan hjelpe deg – helt uforpliktende og kostnadsfritt!

Få økonomisk hjelp slik at du slipper lønnstrekk

Mange frykter namsmannen, fordi vedkommende gjerne forbindes med lønnstrekk, tvangssalg eller utkastelse. Dersom du sliter økonomisk, er det imidlertid viktig å huske på at du i mange tilfeller kan forhindre at situasjonen eskalerer.

Zen Finans har hjulpet mange personer med å få økonomien på rett kjøl igjen. Vi kan i mange tilfeller også hjelpe deg som sliter med betalingsanmerkninger, og derfor ikke får hjelp hos tradisjonelle banker.

Refinansiering med eller uten sikkerhet

Et av tiltakene vi kan hjelpe deg med, er refinansiering med sikkerhet i bolig. Dette kan være aktuelt blant annet for deg med betalingsanmerkninger. Vi har mange samarbeidspartnere, og hjelper deg med å finne de beste alternativene – helt gratis.

Kan du for eksempel refinansiere (samle) dyre smålån, vil dette kunne forhindre at kreditorene tar saken videre til namsmannen. Du kan da få ett nytt lån å konsentrere deg om, slik at du ikke trenger å forholde deg til mange dyre smålån med høye renter.

Det nye lånet har som regel mer gunstige vilkår enn de dyre lånene du tidligere betjente. Lån med sikkerhet i bolig gir deg en gunstig rente, slik at du lettere kan betjene lånet.

Refinansiering uten sikkerhet er også en mulighet for mange. Dette går ut på at banken ikke har sikkerhet i for eksempel eiendom. Dette gjør at rentene blir litt høyere, men du kan fortsatt forvente å spare penger og få bedre oversikt over økonomien.

Snakk med en økonomisk rådgiver

Dersom du er redd for at namsmannen skal gi deg tvungen gjeldsordning eller lønnstrekk, kan det også lønne seg å snakke med en økonomisk rådgiver. Du kan da få hjelp til å se potensielle løsninger på situasjonen.

Du kan også få hjelp til å sette opp et budsjett, slik at du kan betjene gjelden din mer effektivt. Ofte er det bare et lite «dytt» som skal til for å få orden på økonomien. Mange bruker mer penger enn de er klar over på unødvendige ting.

Økonomisk rådgivning kan fås i alle norske kommuner, enten det er fysisk eller på nett. Snakk gjerne med NAV om du ønsker gode råd. 

Oppsummering: Dette gjør namsmannen

Hva gjør namsmannen? Namsfogden eller namsmannen er et myndighetsorgan som tilhører politietaten, og arbeider for å bistå kreditorer og andre som ikke har mottatt pengene forbrukerne skylder dem.

En namsmann kan blant annet iverksette lønnstrekk, og kan dessuten hjelpe huseiere med utkastelse av leietakere som ikke betaler for seg. Namsmannen kan også hjelpe forbrukere med gjeldsordning, enten det er frivillig eller under tvang.

Kontakt Zen Finans i dag, og få hjelp til å få økonomien på beina før namsmannen må iverksette lønnstrekk eller lignende tiltak.

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)