fbpx

Medlåntaker eller kausjonist på lån?


Trenger du medlåntaker eller kausjonist på ditt lån? Dersom du skal ta opp et lån, så vil det utføres en nøye analyse av din økonomiske situasjon. Dette er for at banken eller långiveren skal forsikre seg om at du skal kunne betjene gjelden din. Ett av de viktigste elementene her er selvfølgelig din faste inntekt. 

Ofte hender det at vi derimot ønsker å låne mer enn det banken mener vi kan klare å betjene, eller muligens at tidligere økonomiske problemer gjør banken skeptisk. Da er det naturlig å vurdere medlåntaker eller kausjonist for ditt lån. Mange blander disse to begrepene og bruker de om hverandre, men hva betyr de egentlig?

Vi hjelper deg med søknaden og dialogen med bankene!

Hva er medlåntaker?

Juridisk sett er begrepet medlåntaker noe misvisende. I en typisk låneprosess vil det være en hovedlåntaker og en medlåntaker. Juridisk bærer derimot begge to akkurat like mye ansvar for å betale tilbake gjelden. Dette ansvaret kalles solidarisk ansvar, og dette sikrer banken at to personer vil være bundet til hele gjeldsbeløpet.

Dessuten er medlåntaker bundet til gjelden gjennom hele prosessen, helt til lånet er nedbetalt. Det er derimot en stor fordel å ha medlåntaker på bolig for eksempel, muligens din partner, siden dette vil redusere renten betraktelig. Siden bankene anser lånet for å være mindre risikofylt med to låntakere, så reduseres altså rentesatsen. 

Hva er kausjonist?

Juridisk sett er en kausjonist bare subsidiært ansvarlig, og da ikke solidarisk ansvarlig. Forskjellen er at kausjonisten kun er ansvarlig dersom hovedlåntaker ikke klarer å betjene lånet. Kausjonisten kan før lånet innvilges velge om de vil være kausjonist for hele eller deler av lånet, noe som kan bli viktig dersom hovedlåntaker skulle slite med å betjene gjelden. 

Dessuten finnes det også to former for kausjoner, nemlig selvskyldnerkausjon og simpel kausjon. Førstnevnte tar utgangspunkt i at banken kan stille kausjonisten ansvarlig med en gang hovedlåntaker ikke følger avtalen. Simpel kausjon forekommer til motsetning når banken har krav til å forsøke å få hovedlåntaker til å følge avtalen. 

Bør jeg velge medlåntaker eller kausjonist?

Valget mellom medlåntaker eller kausjonist bør baseres på din situasjon. Dersom du og din partner kan få det lånet dere trenger gjennom å gå inn for et lån sammen, så er dette klart å foretrekke. Det er derimot ikke alle som har en partner, og selv ikke med en partner kan alle få så store lån som de ønsker. 

En medlåntaker på boliglån er å foretrekke for lavere renter, da banken her vil mene at sjansene for å kunne opprettholde avtalene helt klart vil øke med 2 faste inntekter. Husk derimot på at begge her altså har et solidarisk ansvar, som betyr at hovedlåntaker og medlåntaker står helt likt ansvarlig. 

I et tilfelle der både du og din partner kanskje har hatt økonomiske problemer tidligere, eller for øyeblikket ikke tjener nok sammen til det lånet dere ønsker, så kan en kausjonist vurderes. Ofte er dette et vennlig familiemedlem, slik som mor eller far. Disse individene er da altså bankens sikkerhet om du ikke skulle opprettholde avtalen. 

Spørsmålet om du bør velge medlåntaker eller kausjonist for ditt lån er noe som bør diskuteres i dybden og vurderes for hver enkelt situasjon. Husk på at medlåntaker eller kausjonist bringer med seg en fordel i form av lavere renter, men at fordelingen av ansvar her bør være avklart for samtlige parter før lånet tas opp. 

Vurder refinansiering i dag

Dersom du vurderer medlåntaker eller kausjonist, så kan refinansiering også være en mulighet. Hos Zen Finans kan du i dag refinansiere smålån til ett stort lån, og dermed spare store beløp på lavere rentesatser. 

Les mer om forskjellen på realkausjonist og kausjonist her.

Hvorfor velge oss

Hvorfor velge oss?

Zen Finans ble opprettet i 2018 med en visjon om å hjelpe privatpersoner til en bedre økonomi og likviditet.

Vi bistår privatpersoner som har fått avslag fra deres nåværende bank eller andre bankinstitusjoner. Vi hjelper også privatpersoner som ønsker å søke sitt første boliglån eller som ønsker et boliglån med bedre betingelser.

I en hektisk hverdag er det lett å miste kontroll over egen økonomi. Du kan være trygg på at vi vil gi deg den beste servicen på markedet. Vi tilbyr en enkel, lønnsom og trygg prosess for å hjelpe deg med dine utfordringer.

Fantastiske tilbakemeldinger fra våre kunder på Trustpilot

Prosessen vår er helt gratis

Søknaden er helt uforpliktende

Bedre oversikt med ett lån og én faktura

Profesjonell og personlig veiledning av en fast saksbehandler

Vi fremmer din unike situasjon på den beste måten til våre samarbeidspartnere

Lån og refinansiering selv om du har inkasso og betalingsanmerkninger

Oppfyll boligdrømmen med varierende inntekt

Lånetilbudet er gyldig i 30 dager

Få gratis hjelp idag

Vi hjelper deg i møte med banken – uforpliktende og kostnadsfritt

Ring oss på - 400 01 956

Kontakt oss for uforpliktende og kostnadsfri samtale