Konsekvenser av å bli permittert

Vi hjelper deg med dette

Søk uforpliktende og gratis nå

[ACTUAL] Skjema 1 [Custom intent]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Det forekommer at bedrifter kommer inn i kortere perioder der de ikke har kapital til å lønne en ansatt, men allikevel ikke ønsker å gå til oppsigelse. For eksempel kan det hende at det simpelthen bare er en naturkatastrofe som stopper driften i en periode. Da er det naturlig for bedriften å benytte permittering som en løsning.

Sitter du med en følelse av å bli permittert, men har en del regninger, kanskje inkasso og betalingsanmerkninger? Eier du bolig? Da kan det være lurt å ta grep i dag. Vi tilbyr gratis hjelp med å refinansiere boliglån eller refinansiere betalingsanmerkninger og inkasso med sikkerhet i bolig.

Permittering kan gjøres både fullt og delvis. Ved denne praksisen bærer arbeidsgiver først et lønnsansvar, før staten etter hvert tar over. Etter at perioden er over, kommer den ansatte tilbake i jobben sin igjen. Permittering er ingen enkel prosess, og vi skal i denne artikkelen se nærmere på konsekvenser av å bli permittert.

Når kan du bli permittert?

Permittering kan forekomme i en rekke forskjellige situasjoner. Det er likevel et forbehold om at situasjonen er midlertidig, og dersom bedriften styrer mot konkurs er ikke dette grunnlag for permittering. For eksempel er et godt grunnlag en kort periode med ordremangel, der det ser ut til at driften vil ta seg opp med tiden.

Naturkatastrofer, brann i bedriftens lokaler, eller ulykker som stopper driften er også gode årsaker. Det er viktig at permittering rettferdiggjøres. Som nevnt er altså dette kun en midlertidig prosess, og det er et godt alternativ til oppsigelsene. Håpet er at den ansatte ved slutten av perioden skal kunne komme rett tilbake i jobben sin.

Varselfrist for permittering

Arbeidstaker skal ved de fleste tilfeller varsles 14 dager før prosessen igangsettes av arbeidsgiver. Perioden på 14 dager er ment å gi arbeidstaker evnen til å planlegge veien videre, både økonomisk og praktisk. Dette kan for eksempel være en god periode for å si opp stillingen eller å søke om jobb hos andre selskaper.

Varselfristen for permittering er derimot ikke alltid på 14 dager. Ved såkalte force majeure hendelser, altså uforutsette hendelser, så kan arbeidsgiver gi en så kort frist som bare 2 dager. Naturkatastrofer er et typisk eksempel her, og arbeidsgiver skal ikke ha kunne sett for seg at hendelsen skulle kunne påvirke driften negativt.

Plikten til lønn og permitteringslengde

Under selve permitteringen har arbeidsgiver plikt til å betale lønn i 15 arbeidsdager. Dette kommer altså som et tillegg til de 14 dagene før iverksettelsen. I praksis er dette altså snakk om 3 uker med jobb for de aller fleste arbeidstakere. Dermed står en rimelig godt stilt i henhold til loven med sikret lønn over en lengre periode.

Under resten av permitteringen kan arbeidstaker søker om dagpenger, eller arbeidsledighetstrygd som det også heter. Dette vil dekke noe av inntektene, slik at arbeidstaker ikke står på bar bakke. Arbeidsgiver har mulighet for å permittere i opptil 52 uker, selv om det i oppgangstider i økonomien kan være en maks lengde på så lavt som 26 uker.

Permittering og oppsigelse

Arbeidskontrakten opprettholdes til de eksakt samme standardene under perioden for varsling. Når selve permitteringen iverksettes, er det dermed et par endringer ifølge loven. Ett av eksemplene her er hvordan oppsigelsestiden for arbeidstaker endres til 14 dager, uansett hva den den originale arbeidskontrakten har sagt her.

Forholdene gjelder for øvrig både for de som er fullt permittert og de som er delvis permittert. Arbeidsgiver har på sin side ingen ytterligere rettigheter under permittering, og de skal følge retningslinjene i arbeidskontrakten. Sier en opp en ansatt under permittering, så skal den ansatte da inn i stillingen igjen og jobbe til full lønn under oppsigelsestiden.

Etter permittering

Når perioden er over, så er målet at arbeidstaker kommer tilbake i jobb. Perioden er gjerne fastsatt, og med unntak av forlengede permitteringer, så vil arbeidstaker komme rett tilbake i jobb etterpå. Det skal for øvrig varsles på nytt dersom forlengelser forekommer. Arbeidsgiver har også muligheten for å permittere uten å oppgi spesifikk periode.

Allikevel skal permittering som nevnt ikke overgå 52 uker på det meste. Dersom permitteringen ikke er fastsatt for en periode, så kan arbeidstaker få 1-2 dager på seg til å være klar for å tre inn i stillingen igjen. Uansett er altså formålet at arbeidstaker kommer seg tilbake i jobb etter permittering.

Vi håper du har fått svar i denne artikkelen på det du lurte på. Sitter du med en følelse av å bli permittert, men har en del regninger og kanskje inkasso eller betalingsanmerkninger? Eier du bolig? Da kan det være lurt å ta grep i dag. Vi tilbyr gratis hjelp med å refinansiere boliglån eller refinansiere betalingsanmerkninger og inkasso med sikkerhet i bolig.

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)