fbpx

Konsekvenser av å bli permittert

Det forekommer at bedrifter kommer inn i kortere perioder der de ikke har kapital til å lønne en ansatt, men allikevel ikke ønsker å gå til oppsigelse. For eksempel kan det hende at det simpelthen bare er en naturkatastrofe som stopper driften i en periode. Da er det naturlig for bedriften å benytte permittering som en løsning.

Sitter du med en følelse av å bli permittert, men har en del regninger, kanskje inkasso og betalingsanmerkninger? Eier du bolig? Da kan det være lurt å ta grep i dag. Vi tilbyr gratis hjelp med å refinansiere boliglån eller refinansiere betalingsanmerkninger og inkasso med sikkerhet i bolig.

Sliter du med å ikke få sove om natten? Har du en del regninger som har hopet seg opp og har kanskje også inkasso eller betalingsanmerkninger? Eier du bolig, så anbefaler vi å ta kontakt med oss, så vi kan hjelpe deg til en bedre økonomisk hverdag ved å refinansiere gjelden. Eier du ikke bolig selv så må noen andre stille med sin bolig i sikkerhet for at vi kan hjelpe deg. Forhåpentligvis gjør dette at du får nattesøvnen tilbake!

Permittering kan gjøres både fullt og delvis. Ved denne praksisen bærer arbeidsgiver først et lønnsansvar, før staten etter hvert tar over. Etter at perioden er over, kommer den ansatte tilbake i jobben sin igjen. Permittering er ingen enkel prosess, og vi skal i denne artikkelen se nærmere på konsekvenser av å bli permittert.

Når kan du bli permittert?

Permittering kan forekomme i en rekke forskjellige situasjoner. Det er likevel et forbehold om at situasjonen er midlertidig, og dersom bedriften styrer mot konkurs er ikke dette grunnlag for permittering. For eksempel er et godt grunnlag en kort periode med ordremangel, der det ser ut til at driften vil ta seg opp med tiden.

Naturkatastrofer, brann i bedriftens lokaler, eller ulykker som stopper driften er også gode årsaker. Det er viktig at permittering rettferdiggjøres. Som nevnt er altså dette kun en midlertidig prosess, og det er et godt alternativ til oppsigelsene. Håpet er at den ansatte ved slutten av perioden skal kunne komme rett tilbake i jobben sin.

Varselfrist for permittering

Arbeidstaker skal ved de fleste tilfeller varsles 14 dager før prosessen igangsettes av arbeidsgiver. Perioden på 14 dager er ment å gi arbeidstaker evnen til å planlegge veien videre, både økonomisk og praktisk. Dette kan for eksempel være en god periode for å si opp stillingen eller å søke om jobb hos andre selskaper.

Varselfristen for permittering er derimot ikke alltid på 14 dager. Ved såkalte force majeure hendelser, altså uforutsette hendelser, så kan arbeidsgiver gi en så kort frist som bare 2 dager. Naturkatastrofer er et typisk eksempel her, og arbeidsgiver skal ikke ha kunne sett for seg at hendelsen skulle kunne påvirke driften negativt.

Plikten til lønn og permitteringslengde

Under selve permitteringen har arbeidsgiver plikt til å betale lønn i 15 arbeidsdager. Dette kommer altså som et tillegg til de 14 dagene før iverksettelsen. I praksis er dette altså snakk om 3 uker med jobb for de aller fleste arbeidstakere. Dermed står en rimelig godt stilt i henhold til loven med sikret lønn over en lengre periode.

Under resten av permitteringen kan arbeidstaker søker om dagpenger, eller arbeidsledighetstrygd som det også heter. Dette vil dekke noe av inntektene, slik at arbeidstaker ikke står på bar bakke. Arbeidsgiver har mulighet for å permittere i opptil 52 uker, selv om det i oppgangstider i økonomien kan være en maks lengde på så lavt som 26 uker.

Permittering og oppsigelse

Arbeidskontrakten opprettholdes til de eksakt samme standardene under perioden for varsling. Når selve permitteringen iverksettes, er det dermed et par endringer ifølge loven. Ett av eksemplene her er hvordan oppsigelsestiden for arbeidstaker endres til 14 dager, uansett hva den den originale arbeidskontrakten har sagt her.

Forholdene gjelder for øvrig både for de som er fullt permittert og de som er delvis permittert. Arbeidsgiver har på sin side ingen ytterligere rettigheter under permittering, og de skal følge retningslinjene i arbeidskontrakten. Sier en opp en ansatt under permittering, så skal den ansatte da inn i stillingen igjen og jobbe til full lønn under oppsigelsestiden.

Etter permittering

Når perioden er over, så er målet at arbeidstaker kommer tilbake i jobb. Perioden er gjerne fastsatt, og med unntak av forlengede permitteringer, så vil arbeidstaker komme rett tilbake i jobb etterpå. Det skal for øvrig varsles på nytt dersom forlengelser forekommer. Arbeidsgiver har også muligheten for å permittere uten å oppgi spesifikk periode.

Allikevel skal permittering som nevnt ikke overgå 52 uker på det meste. Dersom permitteringen ikke er fastsatt for en periode, så kan arbeidstaker få 1-2 dager på seg til å være klar for å tre inn i stillingen igjen. Uansett er altså formålet at arbeidstaker kommer seg tilbake i jobb etter permittering.

Vi håper du har fått svar i denne artikkelen på det du lurte på. Sitter du med en følelse av å bli permittert, men har en del regninger og kanskje inkasso eller betalingsanmerkninger? Eier du bolig? Da kan det være lurt å ta grep i dag. Vi tilbyr gratis hjelp med å refinansiere boliglån eller refinansiere betalingsanmerkninger og inkasso med sikkerhet i bolig.

Sliter du med å ikke få sove om natten? Har du en del regninger som har hopet seg opp og har kanskje også inkasso eller betalingsanmerkninger? Eier du bolig, så anbefaler vi å ta kontakt med oss, så vi kan hjelpe deg til en bedre økonomisk hverdag ved å refinansiere gjelden. Eier du ikke bolig selv så må noen andre stille med sin bolig i sikkerhet for at vi kan hjelpe deg. Forhåpentligvis gjør dette at du får nattesøvnen tilbake!

Dette er prosessen

Kontakt oss for uforpliktende og kostnadsfri samtale

Kontakt

Be om å bli oppringt eller send oss et søknadsskjema så får du kontakt med en personlig kundeveileder. Her får du manuell behandling av din sak og dine muligheter blir presentert.

Få gratis hjelp med lån til betalingsanmerkning og inkasso - refinansiere boliglån

Søknad

Vi utformer en søknad for å presentere din sak på best mulig måte og innhenter samtidig relevant dokumentasjon.

Lån til inkasso og betalingsanmerkninger

Tilbud

Når bankene har et tilbud klart videreformidler vi tilbudet til deg. Tilbudet godkjennes deretter trygt og enkelt av deg med BankID.

https://zenfinans.no/wp-content/uploads/2021/04/undraw_Success_factors_re_ce93.svg

Hvorfor velge oss?

Zen Finans ble opprettet i 2018 med en visjon om å hjelpe privatpersoner til en bedre økonomi og likviditet.

Vi bistår privatpersoner som har fått avslag fra deres nåværende bank eller andre bankinstitusjoner. Vi hjelper også privatpersoner som ønsker å søke sitt første boliglån eller som ønsker et boliglån med bedre betingelser.


I en hektisk hverdag er det lett å miste kontroll over egen økonomi. Du kan være trygg på at vi vil gi deg den beste servicen på markedet. Vi tilbyr en enkel, lønnsom og trygg prosess for å hjelpe deg med dine utfordringer.

Fantastiske tilbakemeldinger fra våre kunder på Trustpilot
Prosessen vår er helt gratis
Søknaden er helt uforpliktende
Bedre oversikt med ett lån og én faktura
Profesjonell og personlig veiledning av en fast saksbehandler
Vi fremmer din unike situasjon på den beste måten til våre samarbeidspartnere
Lån og refinansiering selv om du har inkasso og betalingsanmerkninger
Oppfyll boligdrømmen med varierende inntekt
Lånetilbudet er gyldig i 30 dager