fbpx

Hvilke rettigheter har jeg om jeg mister jobben?

Hvert år mister en håndfull nordmenn jobben sin. Det er ingen behagelig situasjon å være i, da det naturligvis presser en hardt på det økonomiske. Likevel har staten tilrettelagt ordninger som gjør at de som mister jobben sin vil ha en rekke rettigheter. Disse varierer i henhold til omstendighetene rundt situasjonen.

Hvorvidt du blir sagt opp eller mister jobben ved en konkurs for eksempel har mye å si for hvordan du blir kompensert rent økonomisk. Blant annet er lønnsgarantiordningen en sterk sosial gode. Dagpenger og økonomisk sosialhjelp er også populært. Mange har hørt om disse sosiale godene, men hvilke rettigheter har du egentlig når du mister jobben?

Lønnsgarantifondet sikrer deg lønning ved konkurs

Lønnsgarantifondet er en løsning i Norge som sikrer garantert lønn til de ansatte ved en konkurs. Ved alle konkurser vil de ansatte ha fortrinnsrett på lønn og feriepenger fra konkursboet. Dette betyr at de kommer foran kreditorer i køen. Allikevel er det ikke alltid tilfelle at konkursboet har nok midler til å utbetale lønn og feriepenger til alle ansatte.

Da dukker altså staten opp med lønnsgarantifondet, som sikrer at alle ansatte får utbetalt full lønn. Dette gjelder for lønninger som arbeidsgiver skylder og lønn under såkalte «rydde og feie dager». Sistnevnte varer gjerne over 1-3 dager, der de ansatte blir bedt av konkursboet om å hjelpe til med å rydde opp på arbeidsplassen.

Lønnsgarantifondet dekker lønn til ansatte i den bedriften som har gått konkurs. Nærmere bestemt er det derimot kun for arbeidstakere der arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift at løsningen gjelder. Det er dermed mange som jobber deltid som ikke vil være dekket av en denne løsningen, og denne gruppen kan risikere å ikke motta sin lønn eller feriepenger ved en konkurs.

Dagpenger sikrer deg inntekt midlertidig

Det er selvfølgelig ikke bare ved konkurser at folk mister jobben sin. Ved mange tilfeller er en uheldig og mister jobben uavhengig av bedriftens økonomi, og da er det fort gjort å miste motet. Spesielt økonomisk kan det bli veldig tøft. Da er dagpenger fra NAV en løsning som er tiltenkt å holde deg på beina mens du søker etter nye jobber.

Dagpenger blir også ofte kalt arbeidsledighetstrygd. En trenger for øvrig ikke å være helt uten jobb for å motta dette. Vilkårene er at en maksimalt jobber 49 %. I utgangspunktet vil en ved utbetaling av dagpenger motta 62,4 % av sin tidligere inntekt. Dette blir utregnet som et snitt enten for det forrige året eller de 3 forrige årene. All inntekt over 6 G, eller 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, er utelatt.

Økonomisk sosialhjelp

Dersom du ikke har opparbeidet deg høy nok inntekt, eller jobbet lenge nok, for så å miste jobben, så er økonomisk sosialhjelp et alternativ. Et godt eksempel her er for eksempel en student som akkurat har mistet jobben etter bare noen måneder. Dette kan være en tøff påkjenning, men økonomisk sosialhjelp sikter seg inn på å hjelpe personen over en periode.

Her vil kravene til søknad være en god del strengere enn ved dagpenger, og en må blant annet møte opp hos NAV i person. Det er dessuten en hel del flere dokumenter involvert. Ikke minst vil en, i likhet med ved utbetaling av dagpenger, her måtte vise seg villig til å søke nye jobber.

Norge har noen av verdens beste rettigheter

Dersom du mister jobben i Norge, så skal du i bunn og grunn være ganske så glad. Det å miste jobben er selvfølgelig alltid tøft, men i andre land er det en mye vanskeligere prosess. De sosiale godene en mottar i Norge er betryggende, og disse gjør at du holder hodet over vann rent økonomisk i perioden uten jobb.

Lønnsgarantiordningen, dagpenger, og økonomisk sosialhjelp er alle gode løsninger mens du søker etter ny jobb. Dette gir deg gode økonomiske forutsetninger for å leve et mer trygt liv, slik at du kan fokusere i det fulle og det hele på å finne en ny jobb.

Har du en jobb i dag, men har mye inkasso og betalingsanmerkninger? Eier du bolig? Vi kan hjelpe deg gratis med å kvitte deg med inkassoen og anmerkningene.

Hvorfor velge oss

Hvorfor velge oss?

Zen Finans ble opprettet i 2018 med en visjon om å hjelpe privatpersoner til en bedre økonomi og likviditet.

Vi bistår privatpersoner som har fått avslag fra deres nåværende bank eller andre bankinstitusjoner. Vi hjelper også privatpersoner som ønsker å søke sitt første boliglån eller som ønsker et boliglån med bedre betingelser.

I en hektisk hverdag er det lett å miste kontroll over egen økonomi. Du kan være trygg på at vi vil gi deg den beste servicen på markedet. Vi tilbyr en enkel, lønnsom og trygg prosess for å hjelpe deg med dine utfordringer.

Fantastiske tilbakemeldinger fra våre kunder på Trustpilot

Prosessen vår er helt gratis

Søknaden er helt uforpliktende

Bedre oversikt med ett lån og én faktura

Profesjonell og personlig veiledning av en fast saksbehandler

Vi fremmer din unike situasjon på den beste måten til våre samarbeidspartnere

Lån og refinansiering selv om du har inkasso og betalingsanmerkninger

Oppfyll boligdrømmen med varierende inntekt

Lånetilbudet er gyldig i 30 dager

Få gratis hjelp idag

Vi hjelper deg i møte med banken – uforpliktende og kostnadsfritt

Ring oss på - 400 01 956

Kontakt oss for uforpliktende og kostnadsfri samtale