fbpx

Hva skjer hvis arbeidsgiver går konkurs?

Dessverre hender det at bedrifter går konkurs. Dette skjer teoretisk sett når bedriften ikke lenger har kapital til å betale gjeld til kreditorene. Det kan for eksempel handle om bedriftslånet, som fort kan ha blitt litt dyrere enn bedriftseierne tenkte seg. Selvfølgelig er dette ingen gunstig situasjon, og det setter eierne i en kjedelig knipe.

Kanskje enda kjedeligere er det for de ansatte. Det gjelder spesielt fordi så mange ikke innehar kunnskapene om hva som skjer i slike situasjoner. For hvordan er arbeidstakere egentlig beskyttet i slike tilfeller? Hva skjer hvis arbeidsgiver går konkurs i morgen? I denne artikkelen skal vi se nærmere på dette!

Opprettelse av konkursbo og fortrinnsrett

Akkurat som i personlige konkurser, så opprettes det et konkursbo når en bedrift går konkurs. Det blir her tildelt en bobestyrer som skal sørge for at alt bedriften eier blir solgt og omgjort til midler som kan betales til de diverse kreditorene. Her har lønnstakere en fortrinnsrett over kreditorer, slik at en nesten helt sikkert får utbetalt lønn ved opprettelse av konkursbo.

Om ikke konkursboet er tilstrekkelig, så vil statens lønnsgarantiordning sørge for å dekke resten. Merk også at denne ordningen dekker lønn fra tidligere som ikke er blitt betalt. Ofte ved konkurser er det tross alt slik at arbeidsgiver ikke har utbetalt lønn over en periode, og dette får du som arbeidstaker da også dekket.

Fortsettelse i stillingen

Under et konkursbo kan det bestemmes at du fortsetter i stillingen. Dersom det er hensiktsmessig, ved at du for eksempel tilfører mye verdi til bedriften, så vil du kunne fortsette og heve full lønn gjennom bobestyrer. Da fortsetter du i stillingen til konkursprosessen er ferdigstilt, og du kan søke ny jobb i mellomtiden.

Overtakelser forekommer også ofte ved konkursbo. Det er nemlig mulig for en konkurrent for eksempel å kjøpe opp konkursboet, slik at de tar over driften av firmaet. Her har du som arbeidstaker full rett til å fortsette i stillingen, selv om det altså er en ny bedrift med nye eiere. Det skal være skjellig grunn for de nye eierne til å si deg opp her.

Hvilke lønnskrav gjelder under konkurs?

Det er som nevnt fortrinnsrett for lønnskrav ved konkurs. Dette vil si at ansatte vil ha krav på fullt utbetalte lønninger, samt feriepenger, før kreditorer vil få sin del av midlene i konkursboet. Fortrinnsretten gjelder også for lønn som skal utbetales under oppsigelsestiden.

For øvrig er det derimot ikke alle lønnskrav som har fortrinnsrett. For eksempel er ikke honorar til selvstendig næringsdrivende og frilansere for eksempel regnet som lønn her. Disse blir dermed regnet som kreditorer, og ofte havner de dessverre lengre ned på listen. Det betyr at disse ikke har like gode sjanser for å få sine lønnskrav tilfredsstilt.

Skal du gå på jobb ved konkurs?

Når et konkursbo opprettes tenker nok de aller fleste at en ikke trenger å gå på jobb. Dette stemmer derimot ikke, og med mindre konkursboet har opplyst deg om annet, så er du pliktig i henhold til arbeidsavtalen å gå på jobb som vanlig. I utgangspunktet har konkursboet 3 uker på seg til å avgjøre om du skal fortsette i stillingen eller ei.

Det er i de fleste konkurser forventet at arbeidstaker går på jobb i 1-3 dager for å rydde opp på arbeidsplassen. Dersom konkursboet ikke dekker dette arbeidet, så vil lønnsgarantiordningen sikre deg full lønn for disse dagene. For øvrig er det også mulig å si opp jobben under konkurs, men da skal du i utgangspunktet jobbe ut oppsigelsestiden uansett.

Tips til arbeidstaker ved konkurs

Det er viktig at du som arbeidstaker samarbeider godt med bobestyrer. Returner alle verktøy og midler som bedriften har gitt deg til disposisjon, slik at disse kan omsettes og distribueres tilbake i form av lønn og innbetalinger til kreditorer.

Samtidig har du også rettigheter du bør se nærmere på. For eksempel kan du kreve et klart svar angående din stilling i selskapet videre. Du har også rett på gratis hjelp fra bobestyrer som gjelder dine lønnskrav og hvordan du fremmer disse. Det er med andre ord flere gode tips til hvordan du som arbeidstaker takler en konkurs best mulig.

Har du mye regninger og trenger lån med inkasso? Da kan det være lurt på refinansiere boliglånet og bli kvitt kravene fort.

Sliter du med å ikke få sove om natten? Har du en del regninger som har hopet seg opp og har kanskje også inkasso eller betalingsanmerkninger? Eier du bolig, så anbefaler vi å ta kontakt med oss, så vi kan hjelpe deg til en bedre økonomisk hverdag ved å refinansiere gjelden. Eier du ikke bolig selv så må noen andre stille med sin bolig i sikkerhet for at vi kan hjelpe deg. Forhåpentligvis gjør dette at du får nattesøvnen tilbake!

Dette er prosessen

Kontakt oss for uforpliktende og kostnadsfri samtale

Kontakt

Be om å bli oppringt eller send oss et søknadsskjema så får du kontakt med en personlig kundeveileder. Her får du manuell behandling av din sak og dine muligheter blir presentert.

Få gratis hjelp med lån til betalingsanmerkning og inkasso - refinansiere boliglån

Søknad

Vi utformer en søknad for å presentere din sak på best mulig måte og innhenter samtidig relevant dokumentasjon.

Lån til inkasso og betalingsanmerkninger

Tilbud

Når bankene har et tilbud klart videreformidler vi tilbudet til deg. Tilbudet godkjennes deretter trygt og enkelt av deg med BankID.

https://zenfinans.no/wp-content/uploads/2021/04/undraw_Success_factors_re_ce93.svg

Hvorfor velge oss?

Zen Finans ble opprettet i 2018 med en visjon om å hjelpe privatpersoner til en bedre økonomi og likviditet.

Vi bistår privatpersoner som har fått avslag fra deres nåværende bank eller andre bankinstitusjoner. Vi hjelper også privatpersoner som ønsker å søke sitt første boliglån eller som ønsker et boliglån med bedre betingelser.


I en hektisk hverdag er det lett å miste kontroll over egen økonomi. Du kan være trygg på at vi vil gi deg den beste servicen på markedet. Vi tilbyr en enkel, lønnsom og trygg prosess for å hjelpe deg med dine utfordringer.

Fantastiske tilbakemeldinger fra våre kunder på Trustpilot
Prosessen vår er helt gratis
Søknaden er helt uforpliktende
Bedre oversikt med ett lån og én faktura
Profesjonell og personlig veiledning av en fast saksbehandler
Vi fremmer din unike situasjon på den beste måten til våre samarbeidspartnere
Lån og refinansiering selv om du har inkasso og betalingsanmerkninger
Oppfyll boligdrømmen med varierende inntekt
Lånetilbudet er gyldig i 30 dager