Hva skjer hvis arbeidsgiver går konkurs?

Vi hjelper deg med dette

Søk uforpliktende og gratis nå

[MIGRATION] Skjema 1 [Custom intent]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Dessverre hender det at bedrifter går konkurs. Dette skjer teoretisk sett når bedriften ikke lenger har kapital til å betale gjeld til kreditorene. Det kan for eksempel handle om bedriftslånet, som fort kan ha blitt litt dyrere enn bedriftseierne tenkte seg. Selvfølgelig er dette ingen gunstig situasjon, og det setter eierne i en kjedelig knipe.

Kanskje enda kjedeligere er det for de ansatte. Det gjelder spesielt fordi så mange ikke innehar kunnskapene om hva som skjer i slike situasjoner. For hvordan er arbeidstakere egentlig beskyttet i slike tilfeller? Hva skjer hvis arbeidsgiver går konkurs i morgen? I denne artikkelen skal vi se nærmere på dette!

Opprettelse av konkursbo og fortrinnsrett

Akkurat som i personlige konkurser, så opprettes det et konkursbo når en bedrift går konkurs. Det blir her tildelt en bobestyrer som skal sørge for at alt bedriften eier blir solgt og omgjort til midler som kan betales til de diverse kreditorene. Her har lønnstakere en fortrinnsrett over kreditorer, slik at en nesten helt sikkert får utbetalt lønn ved opprettelse av konkursbo.

Om ikke konkursboet er tilstrekkelig, så vil statens lønnsgarantiordning sørge for å dekke resten. Merk også at denne ordningen dekker lønn fra tidligere som ikke er blitt betalt. Ofte ved konkurser er det tross alt slik at arbeidsgiver ikke har utbetalt lønn over en periode, og dette får du som arbeidstaker da også dekket.

Fortsettelse i stillingen

Under et konkursbo kan det bestemmes at du fortsetter i stillingen. Dersom det er hensiktsmessig, ved at du for eksempel tilfører mye verdi til bedriften, så vil du kunne fortsette og heve full lønn gjennom bobestyrer. Da fortsetter du i stillingen til konkursprosessen er ferdigstilt, og du kan søke ny jobb i mellomtiden.

Overtakelser forekommer også ofte ved konkursbo. Det er nemlig mulig for en konkurrent for eksempel å kjøpe opp konkursboet, slik at de tar over driften av firmaet. Her har du som arbeidstaker full rett til å fortsette i stillingen, selv om det altså er en ny bedrift med nye eiere. Det skal være skjellig grunn for de nye eierne til å si deg opp her.

Hvilke lønnskrav gjelder under konkurs?

Det er som nevnt fortrinnsrett for lønnskrav ved konkurs. Dette vil si at ansatte vil ha krav på fullt utbetalte lønninger, samt feriepenger, før kreditorer vil få sin del av midlene i konkursboet. Fortrinnsretten gjelder også for lønn som skal utbetales under oppsigelsestiden.

For øvrig er det derimot ikke alle lønnskrav som har fortrinnsrett. For eksempel er ikke honorar til selvstendig næringsdrivende og frilansere for eksempel regnet som lønn her. Disse blir dermed regnet som kreditorer, og ofte havner de dessverre lengre ned på listen. Det betyr at disse ikke har like gode sjanser for å få sine lønnskrav tilfredsstilt.

Skal du gå på jobb ved konkurs?

Når et konkursbo opprettes tenker nok de aller fleste at en ikke trenger å gå på jobb. Dette stemmer derimot ikke, og med mindre konkursboet har opplyst deg om annet, så er du pliktig i henhold til arbeidsavtalen å gå på jobb som vanlig. I utgangspunktet har konkursboet 3 uker på seg til å avgjøre om du skal fortsette i stillingen eller ei.

Det er i de fleste konkurser forventet at arbeidstaker går på jobb i 1-3 dager for å rydde opp på arbeidsplassen. Dersom konkursboet ikke dekker dette arbeidet, så vil lønnsgarantiordningen sikre deg full lønn for disse dagene. For øvrig er det også mulig å si opp jobben under konkurs, men da skal du i utgangspunktet jobbe ut oppsigelsestiden uansett.

Tips til arbeidstaker ved konkurs

Det er viktig at du som arbeidstaker samarbeider godt med bobestyrer. Returner alle verktøy og midler som bedriften har gitt deg til disposisjon, slik at disse kan omsettes og distribueres tilbake i form av lønn og innbetalinger til kreditorer.

Samtidig har du også rettigheter du bør se nærmere på. For eksempel kan du kreve et klart svar angående din stilling i selskapet videre. Du har også rett på gratis hjelp fra bobestyrer som gjelder dine lønnskrav og hvordan du fremmer disse. Det er med andre ord flere gode tips til hvordan du som arbeidstaker takler en konkurs best mulig.

Har du mye regninger og trenger lån med inkasso? Da kan det være lurt på refinansiere boliglånet og bli kvitt kravene fort.

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)