fbpx

Hva er styringsrente?

Rente er et sentralt begrep som en bør ha god peiling på innenfor økonomien. De aller fleste vet at renten tar utgangspunkt i lånesummen, og kort oppsummert er det kostnaden for lånet. Enkelte renter har derimot en betydelig større innvirkning på økonomien enn for eksempel renter på boliglån eller forbrukslån.

Styringsrente er den renten som nordmenn flest bør følge med på. Ønsker en oversikt over hvordan økonomien generelt går, så vil styringsrenten alltid være en god «styring». Men helt konkret, hva er styringsrente?

Styringsrenten stabiliserer utvikling i økonomien

Styringsrente er den renten som de norske bankene får for sine innskudd hos Norges Bank. Dette er sentralbanken i Norge. Sentralbanker verden over har den oppgaven at de skal stabilisere økonomien. Ved det som oppleves som for stor oppgang, settes styringsrenten opp. Ved resesjon for eksempel, så settes styringsrenten ned.

Dette stabiliserer utviklingen i økonomien ved enten å bremse eller sette fart i veksten. Styringsrenten har nemlig ringvirkning ved at den påvirker kronekurs, verdipapirer, boliglån, etterspørsel av lån generelt, samt forbruk. Det er nettopp derfor denne renten har fått navnet styringsrente, og den kontrollerer mye av økonomien.

Norsk styringsrente de siste årene

Styringsrenten går over tid opp og ned, mens sentralbanken forsøker å stabiliserer både vekst og nedgang i økonomien. Poenget med dette er å unngå overdreven vekst, og ikke minst resesjoner og depresjoner. Uten en sentralbank som Norges Bank ville markedet helt enkelt vært mer volatilt. Styringsrente har de senere årene sikret en fornuftig vekst i norsk økonomi.

Denne renten har vært så høy som 11 % tilbake i 1992. Mellom 2016 og 2018 var styringsrenten i Norge rekordlav, da den kun lå på 0,50 %. De siste par årene har den beveget seg mellom 1,00 % og 1,50 %. Avhengig av om en resesjon forekommer, så kan styringsrenten ende opp med å bli negativ. Et land som Sveits har for eksempel hatt negativ styringsrente i flere år nå.

Hvorfor brukes negativ styringsrente?

Negative renter benyttes av sentralbanken for å stimulere vekst. Dette fungerer akkurat på samme måte som en lav styringsrente. Forskjellen her er at de forskjellige bankene i Norge vil måtte betale for å beholde penger hos sentralbanken. Alternativet er å beholde pengene i kontanter, men dette kan være dyrt. Allikevel skal ikke styringsrenten være for negativ, da kontanter kan bli en løsning.

Når bankene er nødt til å betale for å beholde pengene sine i sentralbanken, så betyr dette også at du blir nødt til å betale for negativ rente på innskudd i banken. Merk derimot at dette ikke har noe med utlånsrenter å gjøre, da du fortsatt vil betale her. Du vil aldri få negative utlånsrenter med andre ord.

Norges Bank påvirker din privatøkonomi

Norges Bank har en stor påvirkning på din privatøkonomi. Fra første virkedag etter de endrer styringsrenten, så vil denne gjøre seg gjeldende i markedet. Som nevnt vil blant annet boliglån og forbruk påvirkes av dette. Renten har ringvirkninger over hele økonomien, slik at det er lurt å holde seg oppdatert på denne.

Sentralbanken er alltid noe føre var, slik at en høy styringsrente kan indikere for rask vekst, mens en lav styringsrente kan indikere dårlige økonomiske forutsetninger. Det er nettopp derfor det er viktig å ha styr på akkurat denne renten.

Sliter du med å betale for boliglånet ditt og få endene til å møtes? Har du betalingsanmerkninger eller inkasso og eier en bolig? Da kan du få gratis hjelp nå med å refinansiere boliglånet ditt og få en bedre økonomisk hverdag!

Hvorfor velge oss

Hvorfor velge oss?

Zen Finans ble opprettet i 2018 med en visjon om å hjelpe privatpersoner til en bedre økonomi og likviditet.

Vi bistår privatpersoner som har fått avslag fra deres nåværende bank eller andre bankinstitusjoner. Vi hjelper også privatpersoner som ønsker å søke sitt første boliglån eller som ønsker et boliglån med bedre betingelser.

I en hektisk hverdag er det lett å miste kontroll over egen økonomi. Du kan være trygg på at vi vil gi deg den beste servicen på markedet. Vi tilbyr en enkel, lønnsom og trygg prosess for å hjelpe deg med dine utfordringer.

Fantastiske tilbakemeldinger fra våre kunder på Trustpilot

Prosessen vår er helt gratis

Søknaden er helt uforpliktende

Bedre oversikt med ett lån og én faktura

Profesjonell og personlig veiledning av en fast saksbehandler

Vi fremmer din unike situasjon på den beste måten til våre samarbeidspartnere

Lån og refinansiering selv om du har inkasso og betalingsanmerkninger

Oppfyll boligdrømmen med varierende inntekt

Lånetilbudet er gyldig i 30 dager

Få gratis hjelp idag

Vi hjelper deg i møte med banken – uforpliktende og kostnadsfritt

Ring oss på - 400 01 956

Kontakt oss for uforpliktende og kostnadsfri samtale