fbpx

Hva er styringsrente?

Rente er et sentralt begrep som en bør ha god peiling på innenfor økonomien. De aller fleste vet at renten tar utgangspunkt i lånesummen, og kort oppsummert er det kostnaden for lånet. Enkelte renter har derimot en betydelig større innvirkning på økonomien enn for eksempel renter på boliglån eller forbrukslån.

Styringsrente er den renten som nordmenn flest bør følge med på. Ønsker en oversikt over hvordan økonomien generelt går, så vil styringsrenten alltid være en god «styring». Men helt konkret, hva er styringsrente?

Styringsrenten stabiliserer utvikling i økonomien

Styringsrente er den renten som de norske bankene får for sine innskudd hos Norges Bank. Dette er sentralbanken i Norge. Sentralbanker verden over har den oppgaven at de skal stabilisere økonomien. Ved det som oppleves som for stor oppgang, settes styringsrenten opp. Ved resesjon for eksempel, så settes styringsrenten ned.

Dette stabiliserer utviklingen i økonomien ved enten å bremse eller sette fart i veksten. Styringsrenten har nemlig ringvirkning ved at den påvirker kronekurs, verdipapirer, boliglån, etterspørsel av lån generelt, samt forbruk. Det er nettopp derfor denne renten har fått navnet styringsrente, og den kontrollerer mye av økonomien.

Norsk styringsrente de siste årene

Styringsrenten går over tid opp og ned, mens sentralbanken forsøker å stabiliserer både vekst og nedgang i økonomien. Poenget med dette er å unngå overdreven vekst, og ikke minst resesjoner og depresjoner. Uten en sentralbank som Norges Bank ville markedet helt enkelt vært mer volatilt. Styringsrente har de senere årene sikret en fornuftig vekst i norsk økonomi.

Denne renten har vært så høy som 11 % tilbake i 1992. Mellom 2016 og 2018 var styringsrenten i Norge rekordlav, da den kun lå på 0,50 %. De siste par årene har den beveget seg mellom 1,00 % og 1,50 %. Avhengig av om en resesjon forekommer, så kan styringsrenten ende opp med å bli negativ. Et land som Sveits har for eksempel hatt negativ styringsrente i flere år nå.

Hvorfor brukes negativ styringsrente?

Negative renter benyttes av sentralbanken for å stimulere vekst. Dette fungerer akkurat på samme måte som en lav styringsrente. Forskjellen her er at de forskjellige bankene i Norge vil måtte betale for å beholde penger hos sentralbanken. Alternativet er å beholde pengene i kontanter, men dette kan være dyrt. Allikevel skal ikke styringsrenten være for negativ, da kontanter kan bli en løsning.

Når bankene er nødt til å betale for å beholde pengene sine i sentralbanken, så betyr dette også at du blir nødt til å betale for negativ rente på innskudd i banken. Merk derimot at dette ikke har noe med utlånsrenter å gjøre, da du fortsatt vil betale her. Du vil aldri få negative utlånsrenter med andre ord.

Norges Bank påvirker din privatøkonomi

Norges Bank har en stor påvirkning på din privatøkonomi. Fra første virkedag etter de endrer styringsrenten, så vil denne gjøre seg gjeldende i markedet. Som nevnt vil blant annet boliglån og forbruk påvirkes av dette. Renten har ringvirkninger over hele økonomien, slik at det er lurt å holde seg oppdatert på denne.

Sentralbanken er alltid noe føre var, slik at en høy styringsrente kan indikere for rask vekst, mens en lav styringsrente kan indikere dårlige økonomiske forutsetninger. Det er nettopp derfor det er viktig å ha styr på akkurat denne renten.

Sliter du med å betale for boliglånet ditt og få endene til å møtes? Har du betalingsanmerkninger eller inkasso og eier en bolig? Da kan du få gratis hjelp nå med å refinansiere boliglånet ditt og få en bedre økonomisk hverdag!

Sliter du med å ikke få sove om natten? Har du en del regninger som har hopet seg opp og har kanskje også inkasso eller betalingsanmerkninger? Eier du bolig, så anbefaler vi å ta kontakt med oss, så vi kan hjelpe deg til en bedre økonomisk hverdag ved å refinansiere gjelden. Eier du ikke bolig selv så må noen andre stille med sin bolig i sikkerhet for at vi kan hjelpe deg. Forhåpentligvis gjør dette at du får nattesøvnen tilbake!

Dette er prosessen

Kontakt oss for uforpliktende og kostnadsfri samtale

Kontakt

Be om å bli oppringt eller send oss et søknadsskjema så får du kontakt med en personlig kundeveileder. Her får du manuell behandling av din sak og dine muligheter blir presentert.

Få gratis hjelp med lån til betalingsanmerkning og inkasso - refinansiere boliglån

Søknad

Vi utformer en søknad for å presentere din sak på best mulig måte og innhenter samtidig relevant dokumentasjon.

Lån til inkasso og betalingsanmerkninger

Tilbud

Når bankene har et tilbud klart videreformidler vi tilbudet til deg. Tilbudet godkjennes deretter trygt og enkelt av deg med BankID.

https://zenfinans.no/wp-content/uploads/2021/04/undraw_Success_factors_re_ce93.svg

Hvorfor velge oss?

Zen Finans ble opprettet i 2018 med en visjon om å hjelpe privatpersoner til en bedre økonomi og likviditet.

Vi bistår privatpersoner som har fått avslag fra deres nåværende bank eller andre bankinstitusjoner. Vi hjelper også privatpersoner som ønsker å søke sitt første boliglån eller som ønsker et boliglån med bedre betingelser.


I en hektisk hverdag er det lett å miste kontroll over egen økonomi. Du kan være trygg på at vi vil gi deg den beste servicen på markedet. Vi tilbyr en enkel, lønnsom og trygg prosess for å hjelpe deg med dine utfordringer.

Fantastiske tilbakemeldinger fra våre kunder på Trustpilot
Prosessen vår er helt gratis
Søknaden er helt uforpliktende
Bedre oversikt med ett lån og én faktura
Profesjonell og personlig veiledning av en fast saksbehandler
Vi fremmer din unike situasjon på den beste måten til våre samarbeidspartnere
Lån og refinansiering selv om du har inkasso og betalingsanmerkninger
Oppfyll boligdrømmen med varierende inntekt
Lånetilbudet er gyldig i 30 dager