Vil du ha personlig hjelp med din lånesøknad? Ring oss på 40 00 19 56

Hva er streik?

Vi hjelper deg med dette

Søk uforpliktende og gratis nå

Skjema 1 [custom intent - orginal]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Rente varierer og settes individuelt. Renteeksempel: eff. 7,22% 2mill o/30 år Kostnad 2 785 343 Tot 4 785 343

En streik er arbeidstakerens mest effektiv maktmiddel for å presse gjennom kravene sine. Det finnes to ulike typer streik: tariffstreik og politisk streik. Ved streik er ikke arbeidsgiver pliktet til å gi deg lønn, men er du organisert vil de aller fleste fagorganisasjoner betale et streikebidrag for hver dag arbeidstaker er i streik. Dette er et skattefritt bidrag.

En tariffstreik er den mest vanlige formen for streik. Denne gjennomføres for å presse bedrifter til å inngå tariffavtale eller andre krav i forbindelse med en slik avtale. I disse situasjonene blir en lovlig tariffstreik gjennomført.

En politisk streik er derimot en streik som gjennomføres for å påvirke myndighetenes behandling og avgjørelser i en spesifikk sak. Dersom politiske myndigheter for eksempel foreslår endring i Arbeidsmiljøloven, kan det oppstå en politisk streik i form av en protest.

Forskjellen er altså at en politisk streik ikke har som formål å endre spesifikke forhold regulert i en tariffavtale, men heller fungerer som en protest av behandlinger i en bestemt sak. Politiske streiker skal også være korte, selv om det ikke finnes spesifikke retningslinjer over hvor lenge de kan pågå.

Hvor lenge varer en streik?

En politisk streik er relativt kortvarig, mens en tariffstreik kan være svært omfattende. I teorien kan en streik var helt til partene klarer å bli enige om en ny avtale. Som regel vil det bli funnet en løsning i løpet av få uker, men det kan ta flere måneder før begge partene er tilfredsstilte med avtalen.

Arbeidstaker vil legge frem et nytt tilbud eller en ny avtale til de streikende, og ofte gjøres dette flere ganger før de streikende velger å godkjenne eller si seg enig i avtalen. Dersom arbeidstaker ikke klarer å innfri kravene til de streikende, kan prosessen foregå over lengre tid.

Hva skjer med sykepenger og lønn ved streik?

Når arbeidstakere går ut i streik, sier de i teorien opp sine arbeidsavtaler. Dette kan virke skremmende og derfor er det viktig å vite sine rettigheter. Arbeidstaker er som sagt ikke pliktet å gi deg lønn dersom du blir tatt ut i streik. Derimot vil de fleste fagorganisasjoner gi deg et skattefritt streikebidrag for hver dag du er i streik.

Dersom du er sykemeldt under streiken, vil også arbeidsgiver sin plikt til å betale sykepenger forsvinne. Det blir nå NAV som må påta seg ansvaret for dette. Avhengig av om arbeidsuførheten oppstå før eller etter streiken startet, kan det hende at ansatte i noen tilfeller har rett på sykepenger fra det offentlige.

Ferier kan både avvikles og fastsettes som vanlig under en streik. Arbeidsgiver har ikke rett til å utsette eller endre fastsatt ferie – selv ikke om ferien medfører problemer for driften. Her blir det opptil arbeidstaker å velge om de ønsker å endre ferieplanene til fordel for bedriftens behov. Med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler noe annet, vil altså ferie fortsette på samme måte uavhengig av streiken.

Streikebryteri

Dersom du blir tatt ut i streik og arbeidsgiver ansetter noen andre til å gjøre jobben din, blir dette sett på som streikebryteri. Her foreligger det noen gråsoner da streikebryteri teknisk sett ikke er lovfestet, men alle parter i arbeidslivet er som regel klar over hva spillereglene innebærer.

Arbeidsgiver har ikke lov å få andre ansatte til å jobbe overtid for å kompensere for streikende ansatte. De kan heller ikke endre arbeidsoppgaver eller flytte ansatte til å gjøre jobbene til de streikende. Derimot kan sjefen selv gjøre disse jobbene, dersom han har et overordnet ansvar for at oppgavene skal bli utført. Men han ikke få andre ansatte til å gjøre disse oppgaven for seg.

Vi i Zen Finans hjelper de som har usikker økonomi til en bedre økonomisk hverdag, gjennom å refinansiere forbrukslån og annen dyr forbruksgjeld inn i boliglånet. Inkasso, betalingsanmerkninger og tvangssalg er ingen hindring, så lenge du har god nok sikkerhet i bolig. Ta kontakt med oss om dette gjelder deg, så tar vi en uforpliktende prat. Tjenesten er helt gratis for deg som kunde.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)