fbpx

Hva betyr en resesjon?

Den generelle økonomien i et land vil alltid gå opp og ned. Det har aldri før i historien vært slik at økonomien har gått utelukkende oppover i mer enn ett tiår, uten en liten dupp i det minste. I det lange løp går allikevel alle pilene oppover, spesielt her hjemme i Norge. Men med jevne mellomrom dukker det som kalles en resesjon opp.

Dette er et noe løst begrep blant mange, men det finnes en definisjon på resesjon. Denne er ganske så enkelt at BNP (bruttonasjonalprodukt) opplever en negativ vekst i to kvartaler på rad. Det vil i praksis si at landet bak tallet har opplevd nedgangstider over en lengre periode enn hva som er vanlig, noe som kan ha store konsekvenser.

Hva skjer ved en resesjon?

Det finnes mange potensielle resultater av en resesjon. Utfallet avhenger så klart av hvor alvorlig nedgangen er. I de fleste resesjoner kan en derimot forvente seg at stemningen i økonomien sakte, men sikkert, svekkes over tid. Dette fører til en ond spiral, der bedriftene ikke investerer i nye ansatte og teknologi, arbeidsledigheten går opp, og færre har penger å bruke på bedriftene.

I en seriøs resesjon kan arbeidsledigheten stige betraktelig. Det kan også ende så alvorlig at flere mister hjemmet sitt, slik som var tilfelle ved finanskrisen i USA og mange andre land. Resesjon ender også selvfølgelig ofte i konkurs for bedrifter, da forbruket går ned generelt sett. Allikevel er resesjoner uunngåelig. Jobben med å redusere skadene blir derfor heller den viktigste oppgaven.

Slik brukes renten for å justere økonomien

Under frykten for en resesjon, eller for den saks skyld i gode oppgangstider, så vil du garantert høre at sentralbankene justerer renta. I oppgangstider skrur sentralbankene opp renta til tider for å redusere den økonomiske veksten til et forsvarlig nivå. Til motsetning kan sentralbankene før eller under resesjon skru ned renta, da for å stimulere økonomien.

Dersom du ønsker god innsikt i hvorvidt en resesjon er rundt hjørnet, så kan det være lurt å følge med på rentene i markedet. Når lange renter (gjerne aksjer) faller under nivået for korte renter (gjerne statsobligasjoner), så indikerer dette pessimisme hos investorene. Dette er en såkalt invertering av rentekurven, noe som nesten alltid er et klart tegn på en resesjon.

Fra resesjon til depresjon

De aller fleste investorer har naturligvis hørt om den store depresjonen i USA på 1930-tallet. Da gikk Wall Street på et skikkelig børskrakk. Det hele startet med en resesjon, men når denne ikke gir seg, så kaller en det for en depresjon. Her er vilkårene at resesjonen skal vare i enten 3 eller flere år, eller føre til 10 % nedgang i BNP.

Depresjoner er langt mer sjeldne enn resesjoner. Spesielt i moderne tid har sentralbankene gjort at en mer eller mindre kan unngå dette, med mindre helt spesielle omstendigheter finner sted. I USA er for eksempel depresjonen på 30-tallet den eneste landet har hatt, og Norge har selv unngått virkelige depresjoner i økonomien.

Hva betyr resesjon for din privatøkonomi?

Din privatøkonomi vil uansett hva din situasjon er bli påvirket. Dette er fordi ringvirkningene er store ved en resesjon. Allikevel er det ikke dermed sagt at du vil oppleve en dårligere økonomi, men sjansene er store for det. Arbeidsledigheten kan for eksempel ramme ditt yrke, og renten vil som nevnt gå oppover, noe som gjør det dyrere å leve.

Samtidig vil forbruksvarer bli rimeligere, og det vil dessuten være en ypperlig tid for å investere i aksjemarkedet eller fond. For de aller fleste vil resesjoner og oppgang i løpet av et liv balansere seg ut, slik at en til slutt opplever en sunn vekst i privatøkonomien. Der og da kan det bli vanskelig, men i det lange løp er ikke en resesjon problematisk for de aller fleste mennesker.

Sliter du med å ikke få sove om natten? Har du en del regninger som har hopet seg opp og har kanskje også inkasso eller betalingsanmerkninger? Eier du bolig, så anbefaler vi å ta kontakt med oss, så vi kan hjelpe deg til en bedre økonomisk hverdag ved å refinansiere gjelden. Eier du ikke bolig selv så må noen andre stille med sin bolig i sikkerhet for at vi kan hjelpe deg. Forhåpentligvis gjør dette at du får nattesøvnen tilbake!

Dette er prosessen

Kontakt oss for uforpliktende og kostnadsfri samtale

Kontakt

Be om å bli oppringt eller send oss et søknadsskjema så får du kontakt med en personlig kundeveileder. Her får du manuell behandling av din sak og dine muligheter blir presentert.

Få gratis hjelp med lån til betalingsanmerkning og inkasso - refinansiere boliglån

Søknad

Vi utformer en søknad for å presentere din sak på best mulig måte og innhenter samtidig relevant dokumentasjon.

Lån til inkasso og betalingsanmerkninger

Tilbud

Når bankene har et tilbud klart videreformidler vi tilbudet til deg. Tilbudet godkjennes deretter trygt og enkelt av deg med BankID.

https://zenfinans.no/wp-content/uploads/2021/04/undraw_Success_factors_re_ce93.svg

Hvorfor velge oss?

Zen Finans ble opprettet i 2018 med en visjon om å hjelpe privatpersoner til en bedre økonomi og likviditet.

Vi bistår privatpersoner som har fått avslag fra deres nåværende bank eller andre bankinstitusjoner. Vi hjelper også privatpersoner som ønsker å søke sitt første boliglån eller som ønsker et boliglån med bedre betingelser.


I en hektisk hverdag er det lett å miste kontroll over egen økonomi. Du kan være trygg på at vi vil gi deg den beste servicen på markedet. Vi tilbyr en enkel, lønnsom og trygg prosess for å hjelpe deg med dine utfordringer.

Fantastiske tilbakemeldinger fra våre kunder på Trustpilot
Prosessen vår er helt gratis
Søknaden er helt uforpliktende
Bedre oversikt med ett lån og én faktura
Profesjonell og personlig veiledning av en fast saksbehandler
Vi fremmer din unike situasjon på den beste måten til våre samarbeidspartnere
Lån og refinansiering selv om du har inkasso og betalingsanmerkninger
Oppfyll boligdrømmen med varierende inntekt
Lånetilbudet er gyldig i 30 dager