fbpx

Hva betyr det å bli permittert?

I perioder der en bedrift ikke kan forsvare det å lønne en ansatt, men med forventede forbedringer i tiden fremover, så kan det permitteres. Dette innebærer altså at den ansatte ikke sies opp, men settes utenfor bedriftens lønnsansvar i en periode. I første omgang skal bedriften dekke lønn, men deretter tar staten over.

Det finnes både delvis permittering og full permittering. For at dette skal kunne benyttes, så må det være klare grunnlag for permittering. En bedrift som mest sannsynlig vil gå konkurs er for eksempel ikke skikket til å permittere. Det finnes mange spørsmål knyttes til praksisen, og vi forsøker å besvare disse i denne artikkelen.

Eksempler på permittering

Det er mange gode eksempler på permittering. Som nevnt skal altså problemet bedriften møter på være av midlertidig art, og ikke et vedvarende problem bedriften møter på økonomisk. En mangel på ordre i en periode kan for eksempel være grunnlag for permittering. Da skal det være tegn på at ordrene vil ta seg opp senere.

Videre er det mulig at spesielle omstendigheter hindrer muligheten for å arbeide. Ulykker, derav for eksempel at en fabrikk har brent ned, vil kunne rettferdiggjøre permittering. Hele poenget er at bedriften tross alt kommer tilbake til sitt etter en periode med nedgang, uten at det er snakk om konkurser eller oppsigelser.

Varsel 14 dager før iverksettelse

Som utgangspunkt skal arbeidstaker varsles om permittering 14 dager før prosessen iverksettes. Dette gir arbeidstaker tilstrekkelig med tid for å planlegge. Arbeidstaker har også naturligvis her retten til å si opp stillingen sin, med de konsekvensene dette medfører, dersom de økonomisk ikke kan tåle permittering.

Regelen om 14 dagers varsel gjelder derimot ikke ved helt uforutsette hendelser, eller force majeure som det kalles i kontrakter. Det er her snakk om for eksempel naturkatastrofer. Jordskjelv, orkaner, epidemier, og andre hendelser vil medføre at arbeidsgiver kan gi varsel på så kort tid som bare 2 dager før permittering iverksettes.

Lønnsplikt og lengde

Rent praktisk har arbeidsgiver plikt til å utbetale lønn i 15 arbeidsdager etter at permittering er iverksatt. Det er altså i de fleste tilfeller snakk om en periode på 3 uker, med forbehold om at en jobber 5 dager i uken. Full lønn skal utbetales i perioden, og dette er ment å sikre den ansatte inntekter i perioden.

Lengden på permittering har variert fra 26 uker til 52 uker maks. Dette avhenger av hvordan økonomien ellers gjør det. I nedgangstider vil arbeidsgiver ha muligheten til å permittere over lengre perioder, simpelthen fordi det er et større behov for dette. Det er lurt å sjekke nærmere hva vilkårene er for lengden i den perioden du blir permittert.

Oppsigelse ved permittering

Under perioden på 14 dager før permittering iverksettes, så vil alle forpliktelser i arbeidskontrakten måtte overholdes. Så snart permitteringen settes i gang er derimot vilkårene noe endret. Det vil si, oppsigelsesperioden for arbeidstaker er da kun på 14 dager, uansett hva arbeidskontrakten originalt sier. Dette gjelder for hel og delvis permittering.

Fra arbeidsgiver sin side, så er det mulig å si opp arbeidstaker under permittering. I disse tilfellene vil allikevel arbeidskontrakten gjøre seg gjeldende. Da skal vanlig oppsigelsestid iverksettes, og den ansatte har rett til å komme tilbake i jobb, samt tjene full lønn under hele sin oppsigelsesperiode, i henhold til arbeidskontrakten.

Tilbake i jobb etter permittering

Som nevnt er permittering kun en midlertidig løsning, og håpet er alltid at arbeidstaker kommer tilbake i jobb etter perioden. Arbeidstaker skal være klar til å tre rett inn i stillingen igjen når den avtalte perioden er ferdig. Merk at perioden kan forlenges underveis, men det skal da gis nye varsler løpende.

Dersom permittering er satt til ubestemt tid, så får arbeidstaker 1-2 dager på seg til å være klar til å komme tilbake i stillingen. Uansett om permitteringen er en fastsatt periode eller på ubestemt tid, full eller delvis, så skal den ansatte tre rett inn i stillingen igjen som normalt.

Vi hjelper personer som eier bolig og som har mye dyr gjeld og/eller inkasso og betalingsanmerkninger med å refinansiere for å få en lettere økonomisk hverdag. Få gratis hjelp av oss i dag.

Hvorfor velge oss

Hvorfor velge oss?

Zen Finans ble opprettet i 2018 med en visjon om å hjelpe privatpersoner til en bedre økonomi og likviditet.

Vi bistår privatpersoner som har fått avslag fra deres nåværende bank eller andre bankinstitusjoner. Vi hjelper også privatpersoner som ønsker å søke sitt første boliglån eller som ønsker et boliglån med bedre betingelser.

I en hektisk hverdag er det lett å miste kontroll over egen økonomi. Du kan være trygg på at vi vil gi deg den beste servicen på markedet. Vi tilbyr en enkel, lønnsom og trygg prosess for å hjelpe deg med dine utfordringer.

Fantastiske tilbakemeldinger fra våre kunder på Trustpilot

Prosessen vår er helt gratis

Søknaden er helt uforpliktende

Bedre oversikt med ett lån og én faktura

Profesjonell og personlig veiledning av en fast saksbehandler

Vi fremmer din unike situasjon på den beste måten til våre samarbeidspartnere

Lån og refinansiering selv om du har inkasso og betalingsanmerkninger

Oppfyll boligdrømmen med varierende inntekt

Lånetilbudet er gyldig i 30 dager

Få gratis hjelp idag

Vi hjelper deg i møte med banken – uforpliktende og kostnadsfritt

Ring oss på - 400 01 956

Kontakt oss for uforpliktende og kostnadsfri samtale