Garantert lån med betalingsanmerkning

Garantert lån med betalingsanmerkning

Vi hjelper deg med dette

Søk uforpliktende og gratis nå

[ACTUAL] Skjema 1 [Custom intent]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Dersom man sliter med en betalingsanmerkning, kan det være mer utfordrende å få lån hos norske banker. Mange leter derfor etter banker som kan tilby garantert lån med betalingsanmerkning. Men er dette egentlig noe du kan forvente å finne?

Vi skal her se nærmere på hva slags muligheter som finnes for å få lån dersom man har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker.

Kan man få garantert lån med betalingsanmerkning?

Det enkle svaret på dette er: Nei. De aller fleste banker vil gi deg avslag på lånesøknaden din hvis du har én eller flere betalingsanmerkninger. Dette betyr imidlertid ikke at det er umulig å få lån, for det er også enkelte spesialbanker som er villige til å hjelpe.

Samtidig er det ingen garanti for at du kan få lån – selv hos nisjebankene. Banken vil alltid gjøre en helhetlig vurdering av økonomien din, og det er flere faktorer som kan være med på å avgjøre om du får lån eller ikke.

Hvorfor er det vanskelig å få lån med betalingsanmerkning?

Når man søker om et lån, vil banken vurdere den potensielle låntakerens økonomi ved å innhente informasjon fra offentlige sider som Gjeldsregisteret og Skatteetaten. I tillegg utføres det en kredittsjekk gjennom et kredittopplysningsbyrå. 

Om du har en betalingsanmerkning, vil banken kunne se denne under kredittsjekken. Siden en betalingsanmerkning viser at du ved en tidligere anledning har misligholdt gjeld, vil anmerkningen nærmest fungere som et «rødt flagg» for bankene. 

De færreste bankene ønsker å ta risikoen det er å låne ut penger til låntakere med negativ betalingshistorikk. Grunnen til dette er at det er forbundet økt risiko for mislighold også av eventuell ny gjeld.

Få et uforpliktende tilbud på lån

Hva skal til for å få lån med betalingsanmerkning?

Selv om garantert lån med betalingsanmerkning ikke er noe du kan forvente å finne tilbud om, er det visse faktorer som kan øke sjansen din for å få lån. Dette er kriteriene som settes av de fleste banker som tilbyr lån til låntakere med betalingsanmerkninger:

  • Alder: Du må være mellom 18–23 år (minst)
  • Betjeningsevne: Du må klare å betjene lånet, noe som betyr at du må ha en viss inntekt
  • Sikkerhet: Du kan tilby banken ekstra garanti gjennom å stille med sikkerhet i fast eiendom (eller gjennom å ha en kausjonist)
  • Gjeld: Den totale gjelden din er ikke på mer enn fem ganger inntekten
  • Du har norsk adresse: Som regel må du ha hatt folkeregistrert adresse i Norge de siste tre årene  
  • Du tåler en eventuell renteøkning: Enten du har betalingsanmerkninger eller ikke, skal du kunne tåle en eventuell økning i renten på 5 %

Om du oppfyller alle disse kravene, skal du ikke se bort ifra at en nisjebank kan hjelpe deg med lån selv om du har en betalingsanmerkning. Søker du derimot om lån hos tradisjonelle banker, får du sannsynligvis avslag – selv om overnevnte faktorer tilfredsstilles.

Du må kunne stille med sikkerhet i bolig

Ett av de mest sentrale kravene for å kunne få lån med betalingsanmerkning, er at du kan stille med sikkerhet i en eiendom. Siden banken som nevnt tar en økt risiko ved å låne penger til noen med betalingsanmerkninger, vil de kreve ekstra sikkerhet.

Ved å stille med sikkerhet i en bolig, får banken den ekstra sikkerheten som trengs. Det kan da være snakk om egen bolig, dersom du har fri verdi i eiendommen din. Det er ofte ledig verdi i boligen dersom du har betalt på huslånet en stund, eller om boligen har økt i verdi.

Om du ikke har en bolig med ledig verdi – eller ikke eier bolig i det hele tatt – kan det være aktuelt å få hjelp av en kausjonist. Dette betyr at noen andre stiller med sikkerhet i boligen sin på dine vegne. 

Dersom du ikke betaler for deg, vil kausjonisten stå ansvarlig for å betale for den delen av lånet vedkommende har kausjonert for.

Er jeg garantert lån med betalingsanmerkning om jeg har en kausjonist?

Det er lett å tenke at man er garantert lån med betalingsanmerkning om man har noen som er villige til å stille som kausjonist for seg. Det å ha en kausjonist kan utvilsomt øke sjansen din for å få lån, men husk at banken også må vurdere kausjonistens økonomi.

Banken vil kredittsjekke kausjonisten og innhente opplysninger fra offentlige registre. I tillegg til dette må kausjonisten vise til en fersk e-takst som viser boligens markedsverdi. 

Dersom det er ledig verdi i eiendommen og øvrige faktorer er OK, er sjansen stor for at du kan få lån med valgte kausjonist.

Hvilke ulike typer lån med betalingsanmerkning tilbys?

Det finnes i hovedsak to ulike former for lån som kan søkes om, og vi snakker da om lån med og uten sikkerhet.

Dersom du har en betalingsanmerkning, kan dette ha stor betydning for hva slags type lån du kan få.

Lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet, som for eksempel et kreditt- eller forbrukslån, er et lån hvor banken ikke har pant i noen av låntaker sine eiendeler. Lån som dette innebærer at banken tar en økt risiko, siden de ikke kan tvangsselge eiendelene dine om du ikke betaler.

Dette fører til at lån uten sikkerhet også er dyrere å betjene, og effektiv rente er ofte på mer enn 20 %. Lån uten sikkerhet kan derfor være ekstra lite gunstige for noen som allerede sliter med økonomien og har betalingsanmerkninger.

Det er heller ikke vanlig at bankene kan hjelpe deg med lån uten sikkerhet, dersom du skulle ha betalingsanmerkninger. Som regel ender lånesøknaden med avslag.

Lån med sikkerhet

Dersom du har en betalingsanmerkning, har du størst sjanse for å få lån om du søker om lån med sikkerhet. Det kan for eksempel være snakk om et lån til refinansiering med sikkerhet i din egen eller en kausjonists bolig.

Boliglån er en annen form for lån med sikkerhet i bolig. Dersom du søker om boliglån med en betalingsanmerkning hos tradisjonelle banker, får du som regel avslag. Det finnes likevel enkelte spesialbanker som kan hjelpe deg med boliglån om du har anmerkninger.

Banken vil da ta utgangspunkt i andre relevante faktorer, som for eksempel inntekt og betjeningsevne, heller enn å vektlegge betalingsanmerkningene.

Få et uforpliktende tilbud på lån

Hvordan velge riktig lån med betalingsanmerkning?

Når du har betalingsanmerkninger, er det ikke sikkert du har mulighet til å velge fra øverste hylle når det kommer til lån. Dette skyldes blant annet at det som regel kun er nisjebanker som kan tilby lån til deg med anmerkninger, noe som fører til færre alternativer.

Når det er sagt, er det fortsatt viktig å være bevisst på hva slags lånevilkår de ulike bankene kan tilby deg. Dersom du skulle motta flere lånetilbud, kan du potensielt spare en god del penger på å velge et banklån med lav rente og få gebyrer.

Lav effektiv rente

Det kanskje aller viktigste å ta hensyn til når du skal vurdere ulike lånetilbud, er lånenes effektive rente. Du kan betrakte effektiv rente som den totale kostnaden for å ha et lån, siden rentesatsen tar høyde for både gebyrer og nominell rente.

Av gebyrer som kan være inkludert i effektiv rente, kan vi nevne termingebyrer, årsavgifter og lignende. Huskeregelen er enkel: Du bør alltid velge lånet som har den laveste renten, da dette betyr at lånet er billigere å betjene.

Lån med sikkerhet har ofte relativt lav effektiv rente sammenlignet med lån uten sikkerhet. Samtidig er det viktig å huske på at spesialbanker som kan hjelpe kunder med betalingsanmerkninger ofte opererer med høyere renter enn tradisjonelle banker.

Årsaken til dette er at nisjebankene påtar seg en større risiko når de hjelper kunder med betalingsanmerkninger. Dette veies opp for med å øke renten.

Øvrige lånevilkår

I tillegg til å ta hensyn til renter og gebyrer, er det lurt å se nærmere på nedbetalingstid. Siden det mest sannsynlig er snakk om et lån med sikkerhet når du har betalingsanmerkninger, er det ofte muligheter for lang nedbetalingstid.

Lån med sikkerhet er ofte mulig å betale ned over flere tiår, noe som gir deg mye fleksibilitet og mulighet for lave månedlige avdrag på lånet.

Hvordan søke om lån med betalingsanmerkning?

Dersom du ønsker å søke om lån med betalingsanmerkning, er det viktig at du først og fremst finner potensielle banker som kan hjelpe deg. Vi viser deg hvilke banker du kan søke hos, og gjør det mulig for deg å søke hos flere av bankene samtidig.

Alternativet er å søke om lån hos de ulike spesialbankene hver for seg, men dette tar ofte unødvendig mye tid. Det er også mindre arbeid å søke dersom du kun trenger å fylle ut én enkelt søknad. 

Når du søker vil du dele grunnleggende opplysninger om deg selv med bankene. Du må legge inn informasjon om kontaktmuligheter, navn, fødselsnummer, inntekt, gjeld, hvorvidt du eier din egen bolig eller har kausjonist – og lignende.

Samtidig gir du ditt samtykke til at banken kan kredittsjekke deg og hente ut opplysninger fra Skatteetaten, Gjeldsregisteret og lignende. Banken vil så vurdere søknaden din, og eventuelt gi deg et lånetilbud.

  1. Finn bank som tilbyr lån med betalingsanmerkning
  2. Fyll ut og send inn søknadsskjema
  3. Vent på svar

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)