Grunnbok – har du fått utlegg?

Vi hjelper deg slette utlegg

Bli kvitt utlegg i grunnboken - uforpliktende og gratis

Skjema 1 [custom intent - orginal]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Rente varierer og settes individuelt. Renteeksempel: eff. 7,22% 2mill o/30 år Kostnad 2 785 343 Tot 4 785 343

Utlegg i grunnboken betyr at du skylder penger som kreves inn i form av utleggspant eller utleggstrekk. Har du fått utleggspant betyr dette at du får pant i formuesgoder, for eksempel i verdipapirer eller i fast eiendom. Dette kan føre til tvangssalg av den eiendom det har blitt satt pant i.

Utleggstrekk er derimot et trekk som blir gjort i lønnen eller trygden din. Hver måned blir det da gjort et trekk på et fast beløp, enten av arbeidsgiver eller av NAV. Disse midlene blir brukt til å betale ned gjelden du skylder. Dette gjelder alt du får i inntekter, også feriepenger.

Utleggstrekk

Et utleggstrekk er som sagt et trekk som blir gjort av dine inntekter. Dette kan være lønn eller trygd. Trekket er et fast beløp som blir gjort hver måned, og regnes ut fra hvilken inntekt du har. Du skal ha nok penger til livsopphold og andre utgifter, men det som blir til overs skal gå til kreditorer for nedbetaling

Dersom du har fått et varsel om utleggsforretning, er det viktig å sjekke at alle opplysningene stemmer. Hvis du har andre opplysninger du ønsker å legge ved, er det viktig at disse er korrekte og dokumenterte. Det er også mulig å klage på trekkbeløpet dersom du er uenig med dette. Det er viktig å merke seg at utleggstrekk ofte fører til en betalingsanmerkning – denne vil da automatisk bli slettet når gjelden er nedbetalt.

Utleggspant

Dersom du har fått varsel om utleggspant, betyr dette at kreditorene vil ta pant i dine formuesgode. Dette kan for eksempel være båt, bil, hytte, bolig, verdipapirer, bankkonti eller andre verdifulle løsøre du er i besittelse av. Hvis en gjenstand har særlig personlig verdi, kan ikke kreditoren ta utlegg i dette.

For å få slettet et utleggspant er du nødt å betale ned kravet, men det er mulig å klage dersom kreditoren ber om tvangssalg. Hvis tvangssalget gjennomføres, vil også utlegget bli slettet. Det er selvfølgelig ikke ønskelig at eiendeler skal bli lagt ut for salg, og det finnes løsninger for å få saken gjennom hos banken og stoppe salget.

Når stopper utlegg og kan jeg fjerne utlegg fra grunnboken?

Du vil få en stoppmelding fra kreditoren dersom de stopper å trekke deg i trygd eller lønn. Det kan flere årsaker til dette. Enten har du gjort opp for deg og nedbetalt kravet, eller så kan det være andre kreditorer som har en større rett på tilbakebetaling. Da vil den gamle kreditoren vente til den prioriterte har fått sin nedbetaling.

Hvis du har for lite penger å leve for, altså hvis inntektene dine ikke er høye nok, vil utleggene også stoppes. Det er en regel om at du skal ha nok penger til livsopphold og andre utgifter, i tillegg til trekket. Hvis du ikke har dette, vil utleggene stoppes helt frem til inntekten øker.

Mange er bekymret for tvangssalg nå de har fått utleggspant. Dette betyr som sagt at kreditorene tar pant i dine verdier, ofte i hus og hytter. Hvis det blir en utleggsbegjæring, vil kreditorene kunne kreve et tvangssalg for å dekket det beløpet du skylder. Her er det viktig å jobbe raskt for å unngå at salget finner sted.

Vi i Zen Finans har bistått mange med tvangssalg og vet hvordan vi skal gå frem for å unngå at tvangssalget går gjennom. Dette kan være en lang og tung prosess, men det er viktig å holde hodet kaldt. Vi kan hjelpe deg med banken slik at du unngår å måtte selge huset. Kontakt oss i dag helt uforpliktende og vi hjelper deg med å få saken din gjennom.

 

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)