Vil du ha personlig hjelp med din lånesøknad? Ring oss på 40 00 19 56

Tapt penger på aksjer?

Vi hjelper deg med dette

Søk uforpliktende og gratis nå

Skjema 1 [custom intent - orginal]
Eier du egen bolig eller har du tilgang på kausjonist?

Er du usikker eller ønsker du heller å ta det over telefon? Klikk her.

Rente varierer og settes individuelt. Renteeksempel: eff. 7,22% 2mill o/30 år Kostnad 2 785 343 Tot 4 785 343

Hvis du har eierandeler i et aksjeselskap kan det også sies at du eier aksjer. Det å ha eierandeler kan være veldig positivt, ettersom alle med eierandeler har rett på en del av overskuddet (basert på hvor stor eierandelen din er). I tillegg kan det være en god sparemetode, ettersom det ikke er penger som du nødvendigvis råder over selv.

Det er imidlertid slik at det ikke bare kommer med fordeler. Aksjemarkedet er uforutsigbart, og det er flere faktorer som har en påvirkende kraft på aksjenes verdi. Det betyr at verdien på aksjene kan sprette opp og ned som en sprettball, og det er ikke noe du kan gjøre med det. I verste fall kan du tape penger på det.

Derfor taper aksjen verdi

Fall i aksjenes verdi er ikke den eneste årsaken til at du kan tape penger på aksjer. Noen andre eksempler som kan føre til det utfallet er aksjesplitt og aksjeemisjon, og nedenfor skal vi se litt nærmere på både aksjesplitt og aksjeemisjon.

Aksjesplitt kan forekomme gjennom at selskapet du har eierandeler i bestemmer seg for å øke antall utestående aksjer. Det betyr at en eksisterende aksje blir delt opp i mindre enheter, altså at én aksje blir til to. Hensikten med aksjesplitt er å senke selve aksjekursen.

Aksjeemisjon er et uttrykk som brukes når et aksjeselskap ønsker å utvide aksjekapitalen sin. Da gjennomfører de en aksjeemisjon, noe som egentlig betyr at du som aksjonær blir tilbudt om å delta i utvidelsen. Prisen for dette er imidlertid fastsatt på forhånd, og dette er det aksjeselskapet sitt styre som bestemmer.

Er det virkelig slik at det ikke er noe du kan gjøre for å hindre at du taper penger på aksjeinvesteringen din? Vi kan dessverre ikke slå fast at det gjør det, for markedet er åpenbart veldig uforutsigbart, og det kan periodevis være vanskelig å forstå seg på. Men det vi kan, er å gi deg noen tips til hvordan du kan prøve å unngå det.

Våre tips til aksjekjøp

Vårt aller første tips er at du alltid bør opptre kritisk når du driver med aksjespekulering. Det å være kritisk er kanskje det aller viktigste når du gjør research i forkant av det å kjøpe aksjer, for da fremstår du ikke som en person som kommer til å kjøpe hva som helst. Du bør heller ikke investere i noe du ikke har kjennskap til.

Det er også veldig viktig å sette seg inn i aksjemarkedet generelt, så du vet hva du driver med. I tillegg kan det være lurt å stenge ute alle andre sine meninger om hva som fungerte for dem når de var i samme situasjon, for som sagt så er markedet uforutsigbart. Det finnes ikke en fasit du kan gå etter, for ellers hadde alle gjort det.

I stedet for å la det du hører fra andre, det du leser på Internett eller informasjon som du får fra andre steder påvirke din personlige mening om saken, bør du heller behandle det som tips (noen av dem er selvsagt verdt å ha i bakhodet) og så danne ditt eget bilde over det store og det hele bildet.

Sett deg inn i aksjemarkedet

Det å sette seg inn i aksjemarkedet generelt innebærer f.eks å undersøke på hvilket tidspunkt det lønner seg å investere i aksjer. Det gjelder for så vidt ikke bare når du personlig skal investere, for det gjelder også når du vurderer å selge aksjene dine. Jo bedre markedet er på salgstidspunktet, så mer tjener du på det – og omvendt.

Til slutt vil vi også si at det lureste du kan gjøre er å ikke handle med penger du har lånt. Hvis du taper på aksjehandel gjort med lån fra banken, må du betale lånet med din egne penger. Derfor er det nesten bedre å tape med noen tusenlapper fra egen lomme, for selv om det er like kjipt, så sitter du ikke igjen med masse gjeld etterpå!

Få gratis hjelp i dag

Vi hjelper deg finne banken som kan gi den beste økonomiske løsningen – uforpliktende og kostnadsfritt.

…eller vil du vi skal ringe deg? (vanligvis innen få minutter)